AUTEUR

Profielfoto van Janine de Ruiter
Janine de Ruiter
Adviseur Energie en Milieu
Adviseur Energie en Milieu

Introductie

Als je mijn eerdere blogs gelezen hebt weet je dat ik met veel enthousiasme aan omgevingsmanagement werk. Maar wat is dit eigenlijk? Vaak krijg ik deze vraag. Voor mij dus de ideale aanleiding voor deze blog.

Drie mensen overleggen het ontwerp zittend aan een tafel.

Bij veel projecten van Arcadis heb je te maken met ‘de omgeving’


De omgeving


Bij veel projecten van Arcadis heb je te maken met ‘de omgeving’ . Neem nou het dijkversterkingsproject waar ik, als junior, de omgevingsmanager ondersteun. De dijk is gedeeltelijk afgekeurd. Om er zeker van te zijn dat die dijk ons de komende 50 jaar blijft beschermen, moet deze verstevigd worden. Bijvoorbeeld door ophoging, verbreding of verplaatsing. Hiervoor werken we een aantal plannen uit. Zoals bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling / waterveiligheid bij Ooijen en Wanssum.


‘Heel leuk die plannen, maar wat betekent dit voor mijn grond?’

 


Stel. Het stuk dijk, waar ik het net over had, ligt op jouw stuk grond. De dijk kan in je achtertuin liggen of op je stuk agrarische grond. Maar het kan ook zo zijn dat de dijk in een recreatief gebied ligt waar een groep mensen of de gemeente veel waarde aan hecht. Dan is het voor jou wel belangrijk dat je kunt meepraten over de uiteindelijke oplossing. Je bent dan een stakeholder, met een bepaald belang. Als jij op tijd betrokken zou worden bij zo’n dijkplan, kun jij aangeven waar absoluut rekening mee gehouden moet worden bij de uitvoering en het ontwerp, en wat je juist wel of niet wil.


In zogenaamde ‘Keukentafelgesprekken’, informeren wij jou als betrokkene over de plannen en halen we jouw wensen en eisen op. Dit geeft ons dan meteen inzicht in het perceel, doordat we echt in het gebied langsgaan. Zelf ben ik vorige maand bij een informatieavond geweest. Tijdens deze avond werden de plannen toegelicht en gaven de omwonenden en betrokkenen hun mening. Deze informatie verwerken wij in het uiteindelijke ontwerp. Dit leidt tot een overzicht van, door de opdrachtgever gehonoreerde, eisen. En deze worden dan weer meegenomen in het contract voor de aannemer, die het werk uitvoert.


Vergunningsmanagement


Naast de eigenaren en omwonenden zijn er andere stakeholders. Denk bijvoorbeeld aan de gemeente die de wegen bij de dijk beheert of de beheerder van kabels en leidingen. Voor de beoordeling van de vergunningen is het belangrijk om deze partijen te spreken. Moet er bijvoorbeeld een bestemmingsplan gewijzigd worden als de dijk wordt verplaatst? Ook dit heeft mogelijk weer invloed het uiteindelijke ontwerp.


Omgevingsmanagement en Arcadis


De omgevingsmanagers van Arcadis worden bij allerlei projecten ingezet en zijn verspreid over het hele bedrijf. Vier keer per jaar komen zij daarom bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Daarnaast helpt dit weer voor het interne netwerk, je weet waar je elkaar voor kan inzetten. Ik heb namelijk ruim 2.000 collega’s in Nederland en rond de 28.000 wereldwijd, waar ik ook ervaringen mee kan uitwisselen.


Tijdens de laatste bijeenkomst kwam een omgevingsmanager van Rijkswaterstaat vertellen over het project A2 tunnel Maastricht: een gigantisch en jarenlang project middenin de stad. Ik vond het heel inspirerend om zijn verhaal te horen, waarin weer het belang van het betrekken van de omgeving in alle fasen van het project benadrukt werd. Op die manier hoop je uiteindelijk tot de beste en meest gedragen oplossing te komen; een goede (veilige) oplossing, waar zo veel mogelijk partijen tevreden mee zijn. Supergaaf natuurlijk dat ik daar op deze manier in de voorbereiding aan kan bijdragen, en dat ik daarvoor op allerlei plekken kom om met stakeholders te spreken.

AUTEUR

Profielfoto van Janine de Ruiter
Janine de Ruiter
Adviseur Energie en Milieu
Adviseur Energie en Milieu