You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

60.000

inwoners van Maasvallei veilig

15

Dijkversterkingen

Currently Viewing

De uitdaging

Limburg is al eerder getroffen door zware overstromingen en zonder menselijk ingrijpen kan dit in de toekomst weer gebeuren. Naar schatting kunnen zelfs 60.000 mensen worden getroffen door hoogwater in de Maasvallei en kan de schade oplopen tot 3 miljard euro. Het spreekt voor zich dat het Waterschap Limburg dit koste wat kost wil voorkomen.

Merijn van Essen

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Merijn van Essen , Senior projectmanager Infrastructuur- en Gebiedsontwikkeling

Contact Merijn

De oplossing

Het plan van het Waterschap is gericht op het klimaatadaptief en toekomstbestendig verbeteren van de dijken. Daarbij gaat het om vijftien dijkversterkingen en vijf dijkverleggingen. Arcadis is al vanaf het prilste begin betrokken bij het project, van de planmakerij en het omgevingsmanagement tot en met de uitvoering.

  • LEES MEER

    Om tot een goed doortimmerd plan te komen, is gekozen voor een grondig, inhoudelijk en verantwoord proces. Hierbij wordt eerst globaal gekeken naar de bestuurlijke en omgevingstechnische aspecten, waarna het project via een verkenningsfase, planstudiefase en aanbesteding verder wordt uitgewerkt. Inmiddels hebben we alle relevante informatie voor de bestuurlijke besluitvorming aangeleverd. Per dijktraject gaat het om technisch ontwerp, landschappelijk ontwerp, rivierkundige effecten, ecologie, beekherstel, geohydrologie, archeologie en kostenramingen. Alle besluiten zijn onderbouwd en vastgelegd in alle benodigde planproducten: Nota Voorkeursalternatief, MER/Aanmeldingsnotitie, Projectplan Waterwet en vergunningen per dijktraject.

    Samen met het Waterschap verzorgen we het omgevingsmanagement en voeren we alle conditionerende werkzaamheden uit. Samen met de opdrachtgever is de aanbesteding voorbereid aan de hand van klanteisen en vraagspecificaties. Via bestuurlijk, inhoudelijk en financieel programmamanagement bewaken we met ‘werksporen’ de consistentie tussen de verschillende dijktrajecten. Het project wordt door Arcadis uitgevoerd in samenwerking met Witteveen+Bos.

De impact

De bescherming tegen hoogwater is een langjarig project met veel impact voor de betrokken bewoners. Ondanks de grote overstromingen in de jaren 90 zijn Limburgers – anders dan de zeeprovincies – nog niet zo gewend aan waterkeringswerken. De weinige dijken die langs de Maas zijn aangelegd, zijn immers nooit in eerste instantie bedoeld om overstromingen te voorkomen. Het ingrijpende project heeft dan ook grote gevolgen voor de omgeving en de bewoners. Maar zeker nu de Maas als gevolg van de klimaatverandering steeds meer water zal afvoeren, zijn de werkzaamheden dringend en noodzakelijk. Na de voltooiing zijn de bevolking en de bedrijven in de noordelijke Maasvallei optimaal beschermd tegen hoogwater en overstromingen.


Gerelateerde oplossingen

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Merijn van Essen

Connect with Merijn van Essen for more information & questions.

Senior projectmanager Infrastructuur- en Gebiedsontwikkeling

Contact Merijn

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.