You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

AUTEUR

Profielfoto van Frank van t Hoff
Frank  van 't Hoff
Adviseur programma- en projectmanagement
Adviseur programma- en projectmanagement

Al jarenlang kampt Utrecht met druk op de woningmarkt. Rijnenburg, een poldergebied binnen de gemeente, is daarin al meer dan 20 jaar een onderwerp van discussie. Moeten in deze polder nieuwe woningen worden ontwikkeld? Moeten we er energie gaan opwekken? Of moeten we het historische karakter van de polder juist beschermen?

kaart locatie Rijnenburg en Reijerscop BRON Gemeente Utrecht.

Kaart locatie Rijnenburg en Reijerscop (BRON Gemeente Utrecht)

In gesprek

Stagiair Sanne Jasker is student Sociale Geografie en Planologie en geïnteresseerd in ruimtelijke vraagstukken, met name in haar eigen Utrechtse regio. Sanne liep stage bij Arcadis. Ze kreeg de vrijheid om haar eigen onderzoek uit te voeren en samen met collega’s te werken aan een artikel met haar eigen visie op Rijnenburg. Er is immers al veel geschreven over Rijnenburg door specialisten, politici en bestuurders, maar nog niet of te weinig door jongeren. Terwijl zij de toekomst van de stad vormen. Sanne ging daarom in gesprek met landschapsarchitecten, planologen en hydrologen van Arcadis. Ook sprak ze met collega’s van Over Morgen, het adviesbureau dat werkt aan een duurzame leefwereld. Deze gesprekken resulteerden in een interessante visie.

Woningbouw ingewikkeld

Het huidige pauzelandschap geeft ruimte en tijd om na te denken over Rijnenburg als oplossing voor de ruimtelijke opgaven in Utrecht. Er ligt grote druk op Rijnenburg om het gebied een invulling te geven. Naast woningbouw en energieopwekking zijn er verschillende andere mogelijke functies bedacht voor het gebied. Het is volgens Sanne de vraag of verdere verstedelijking in buitengebieden wenselijk is als oplossing voor de Utrechtse woningnood. Het inzetten van Rijnenburg als oplossing voor het woningentekort in Utrecht brengt zeer kostbare mobiliteitsontwikkelingen met zich mee. Kijkend naar de toekomstige effecten van klimaatverandering verwacht Sanne daarbij dat de waterhuishouding in het gebied woningbouw complex maakt.

Recreatiegebied

Wat heeft Rijnenburg te bieden gezien haar ligging tussen het Groene Hart en een bijna dicht gebouwde stad? En dat in een eeuw waarin klimaatverandering een beduidende rol gaat spelen? Het poldergebied biedt veel kansen voor recreatie, klimaatadaptatie en het beperken van hittestress. De verdichting in de stad in combinatie met periodes van hitte, zal de behoefte om te kunnen ontsnappen aan de stad in buitengebieden zoals Rijnenburg doen toenemen. Waar Rijnenburg ruimte biedt voor een groot aantal woningen of een energielandschap, kan het ook dienen als uitlaatklep voor de huidige en toekomstige bewoners van Utrecht. Deze kansen moeten integraal worden afgewogen tegen het belang van het realiseren van grote woningaantallen en groene energieopwekking in het gebied. De visie van Sanne is daarom dat het gebied wordt ingezet voor recreatie en als klimaatbuffer voor de stad. Een integrale benadering en kijken naar de meerwaarde van Rijnenburg zijn belangrijk voor een duurzaam, gezond en klimaat-robuust Utrecht.

Voor meer details nodig ik je uit om het artikel van Sanne eens door te nemen.

AUTEUR

Profielfoto van Frank van t Hoff
Frank  van 't Hoff
Adviseur programma- en projectmanagement
Adviseur programma- en projectmanagement