You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

AUTEUR

Carsten Assmann
Manager Strategic Environmental Consultancy
Manager Strategic Environmental Consultancy

Om binnen het ‘License to Operate’-werkveld resultaten te behalen, is nauwe samenwerking met de opdrachtgever essentieel. Samen met mijn collega’s van Arcadis geef ik dit vorm aan de hand van Design Thinking, systematische risicosessies, trainingen en workshops.

 

Elke dag zie ik dat transformerende en groeiende bedrijven alle zeilen moeten bijzetten om aan de wet- en regelgeving te voldoen. Maar zelfs als bedrijven daarin slagen, is dat nog geen garantie dat ze toestemming krijgen om te produceren of dat ze meerdere jaren op die manier kunnen blijven werken. Dit speelt nog sterker wanneer het gaat om nieuwe activiteiten of verschillende bedrijfsactiviteiten op één locatie. Daarnaast heeft de overheid met de invoering van Omgevingswet de belangen van maatschappij en omgeving een belangrijke rol gegeven in de besluitvorming. Dat heeft ook zo zijn voordelen. Zo stimuleert het de onderlinge binding met de omgeving en krijg je makkelijker inzicht in de basis van belangrijke beslissingen. Voor industriële bedrijven is hun ‘License to Operate’ niet enkel een startpunt aan het begin van een ontwikkeling, maar ook een voorwaarde voor een winstgevende toekomst.

Meer grip op de toekomst

De financiering van bedrijfsactiviteiten hangt steeds vaker af van de plek die een bedrijf inneemt in het ‘ecosysteem’ en in de toekomst van de veranderende maatschappij. Zo stellen aandeelhouders en financiële instellingen nu vaak voorwaarden de duurzaamheid van projecten, assets en organisaties. Ze baseren die voorwaarden bijvoorbeeld op de Europese regels voor ‘non-financial-reporting’ (NFR). Ik denk dat bedrijven er goed aan doen om deze externe eisen, voorwaarden en verwachtingen te benaderen als een integraal onderdeel van de beheersing van de bedrijfsrisico’s. Zo krijgen ze meer grip op de toekomst en verbeteren ze hun positie in de markt en in de keten.

Doelmatig transformeren

Nooit eerder is de industrie geconfronteerd met zoveel dynamiek en noodzaak tot verandering. Op dit moment spelen bijvoorbeeld klimaatverandering, energietransitie, digitalisering en veranderingen in de vraag en de supply chain een belangrijke rol. Doelmatig transformeren en een verbetering van de impact op de samenleving zijn zeker gelijktijdig te realiseren, maar daarvoor moeten ondernemingen wel keuzes maken. Vaak gaat het daarbij om de beheersing van ‘Environmental, Social & Governance’ (ESG), risico’s en het benutten van kansen, en dat vergt een helder inzicht. Samen met mijn collega-adviseurs van Arcadis breng ik de eisen en de risico’s van de geplande Capex- of Opex-investering systematisch in kaart. Zo kunnen wij de technische en financiële haalbaarheid van een project, programma of overname zeker stellen.

Onderbouwde implementatie van keuzes en maatregelen

De talrijke projecten die we tot nu toe begeleidden, hebben ons heel veel verschillende inzichten opgeleverd. Daardoor zijn we in staat om keuzes en maatregelen zowel financieel als qua impact goed te onderbouwen. Hierbij zetten we gericht digitale en virtuele hulpmiddelen in, omdat betrouwbare informatie leidt tot betere inzichten en daarmee betere keuzes. We gebruiken onze expertise niet alleen om plannen te maken, maar nemen ook onze verantwoordelijkheid bij het verkrijgen van de benodigde toestemmingen en voor het draagvlak bij interne en externe belanghebbenden.

Structurele verbetering van prestaties

Onze energie-, milieu-, veiligheids- en duurzaamheidsadviseurs analyseren, plannen, ver- en bewerken technische informatie, voeren audits en inspecties uit en berekenen effecten en risico’s. De uitkomsten vormen de basis van structurele verbeteringen, die in de bedrijfsorganisatie worden verankerd in digitale managementsystemen. Uiteindelijk leidt deze digitale transformatie tot een structurele verbetering van de energie-, milieu-, veiligheids- en duurzaamheidsprestaties.

Opdrachtgevers profiteren hier optimaal van wanneer werknemers de mogelijkheden van de technologie begrijpen en getraind zijn om deze daadwerkelijk te benutten. Arcadis weet dit als geen ander en is mede daardoor wereldwijd markteider in het opzetten, inrichten en onderhouden van digitale managementsystemen voor milieu, veiligheid en duurzaamheid. Als de interne processen erop gericht zijn om de inzichten te vertalen naar verbeteringen en wanneer de technologie in staat is met de ambities mee te groeien, dan ben ik trots op wat we hieraan bijdragen.

Industrie, fabriekscomplex met twee mensen die iets bespreken vanaf een clipboard.

AUTEUR

Carsten Assmann

Manager Strategic Environmental Consultancy