You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

150

hectare industrieterrein

400

bedrijven

Currently Viewing

De uitdaging

Op Port of Moerdijk zijn ruim 400 bedrijven gevestigd, van grote chemische ondernemingen tot logistieke dienstverleners en bedrijven in de maakindustrie. Een braakliggend terrein van het deelpark Industrial Park was beschikbaar voor uitbreiding, maar de vestiging van nog meer chemische bedrijven vergde wel een zorgvuldige planning. Het Havenbedrijf en Port of Moerdijk werkten samen met Arcadis aan de verantwoorde invulling en efficiënte benutting van dit nieuwe terrein.

Tonno de Boer

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Tonno de Boer, Senior adviseur Infrastructuur

De oplossing

Voor Port of Moerdijk stelde Arcadis een technisch masterplan op om het braakliggende gedeelte van het Industrial Park op een flexibele wijze te herontwikkelen. In overleg met het waterschap is verder voor het gehele terrein een waterhuishoudkundig plan opgesteld, dat ervoor zorgt dat het systeem in alle fases van ontwikkeling functioneert. Daarnaast werd een zogenaamd bouwstenenbestek ontwikkeld om het terrein flexibel en gefaseerd bouwrijp te maken.

  • LEES MEER

    Het is voor bedrijven aantrekkelijk om zich te vestigen op het haven- en industrieterrein Moerdijk want het gebied wordt ontsloten door water-, weg-, spoor- en buisleidingen. Het Industrial Park is een van de deelparken en ondersteunt een groot aantal activiteiten tot de hoogste milieuklasse. Het grondbeleid in Moerdijk is geënt op het juiste bedrijf op de juiste plaats. Zo zet het Havenbedrijf bedrijven in zware milieucategorieën of met grote risicocirkels bij elkaar, omdat chemische bedrijven moeten voldoen aan strenge(re) wetgeving op het gebied van veiligheid en milieu.

    Om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen, werd grond van Shell teruggekocht en 150 hectare extra ruimte gecreëerd. De herontwikkeling van het deelpark Industrial Park bood chemische bedrijven en andere ondernemingen met een hogere milieuklasse de gelegenheid om zich te vestigen op een modern en goed functionerend bedrijventerrein. Hier zijn ze omringd door bedrijven in dezelfde milieucategorie die elkaar versterken door samen te werken.

De impact

Met de uitbreiding van Industrial Park op Port of Moerdijk bevindt zich hier inmiddels een van de grootste chemische clusters van Europa. Niet alleen zijn ze ideaal gesitueerd voor een efficiënte bedrijfsvoering en een optimale onderlinge samenwerking, maar ze dragen ook bij aan het behoud en de groei van de werkgelegenheid en de vitaliteit van de regio.


Gerelateerde oplossingen

Milieu, Gezondheid, Veiligheid en Duurzaamheid, beheersbaar met Digital EHS&S

Lees meer

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Tonno de Boer

Neem contact op met Tonno de Boer voor meer informatie en vragen.

Senior adviseur Infrastructuur

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.