AUTEUR

Profielfoto van Alfred Nijenhuis
Alfred Nijenhuis
Adviseur
Adviseur

De tijd voor deze belangrijke duurzame energiedrager is nu dan echt gekomen. Drie producenten van elektrolysers, de machines die worden ingezet om van zonne- en windenergie groene waterstof te maken, kondigden onlangs aan te investeren in automatisering en opschaling. Elektrolysers zijn nu nog zeer prijzig en worden met de hand in elkaar gezet. Schaalvergroting breekt de markt open en maakt het inzetten van elektrolysers voor duurzame waterstof haalbaarder en goedkoper. Het kan weleens de belangrijkste stap zijn sinds het begin van deze eeuw. Daarvan kan ook de industrie profiteren om de verduurzamingsslag in te zetten.

De timing van deze investeringen is niet helemaal toevallig. Afgelopen jaar maakte de Europese Commissie haar waterstofstrategie bekend. En bracht de Nederlandse overheid haar kabinetsvisie er over uit. Daarbij zoeken steeds meer industriële organisaties naar mogelijkheden om hun productie te verduurzamen en de CO2-uitstoot te verlagen. Op 25 maart bracht de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)  het nieuws naar buiten dat de Nederlandse industrie slecht presteert als het gaat om CO2-uitstoot, vergeleken met Europese industrie-bedrijven. Slechts 8% van de getoetste bedrijven behoort tot de duurzame koplopers van Europa. En dit terwijl we als Nederland vaak juist vinden dat we het heel goed doen op het gebied van de klimaatdoelen. Het wordt in de industrie massaal ingezet voor de productie van onder meer ammoniak en methanol. Op dit moment is dit voor 95 procent grijze, niet-duurzame, waterstof. Deze wordt gemaakt met het fossiele aardgas en stoom en de bijbehorende CO2-uitstoot. Volgens de NEa presteren met name de checmische industrie, raffinaderijen en metaalindustrie ondermaats. Doordat zij in absolute zin meer CO2 uitstoten valt hier enorme klimaatwinst te behalen. Met deze professionaliseringsslag van de elektrolyser-producenten wordt groene waterstof een serieuze optie. Naast verduurzaming van het huidige gebruik, kunnen deze partijen het ook inzetten om fossiele brandstoffen te vervangen. Opgeteld is het potentieel voor verduurzaming enorm. 

Opslag

Niet alleen is groene waterstof een mooi alternatief voor de industriële sector. Ook kan het een rol spelen bij de opslag van hernieuwbare energie uit wind en zon. Het kan voor maanden en zelfs jaren enorme hoeveelheden energie opslaan, met nauwelijks energieverlies. Dit kan helpen om seizoenen te overbruggen. Zo kan het met de inzet van elektrolysers de energietransitie helpen te realiseren. Ook bij Arcadis zien we dat het op het punt staat een grote vlucht te nemen. Het kan zowel de verduurzamingsslag van de industrie als de energietransitie verder helpen. We zien grote uitdagingen in het vaak complexe vergunningentraject. We staan meerdere klanten bij in dit traject. Van eerste idee tot concrete realisatie. Kortom: de tijd van waterstof is gekomen. Ik ben er klaar voor, u ook?

Download het whitepaper waterstof

Vul het formulier in om te downloaden.

Door uw gegevens in te vullen, gaat u akkoord met het ontvangen van e-mailmarketingberichten van Arcadis. U hebt altijd de mogelijkheid om u uit te schrijven of u enkel voor specifieke communicatie in te schrijven via uw eigen e-mail voorkeuren. Bekijk ons Privacybeleid.

AUTEUR

Profielfoto van Alfred Nijenhuis
Alfred Nijenhuis
Adviseur
Adviseur