You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Alex Uhl

Consultant Mobility, Arcadis Nederland B.V.

De zestiendaagse buitendienststelling van het spoor bij Tilburg is voor de omgeving even lastig, maar voor ons is dit het perfecte voorbeeld van een strakke bouwprocesbegeleiding. Elk uur telt en we willen de overlast natuurlijk zo veel mogelijk beperken.

 

Wat is bouwprocesleiding?

Het woord zegt het natuurlijk ook al een beetje. Het omvat het plannen, organiseren, coördineren en controleren van alle activiteiten van begin tot eind. Deze planning is tot op de komma uitgewerkt. De voorbereiding voor een complexe buitendienststelling start tot wel een jaar voor de daadwerkelijke uitvoering. Dan bekijken we alle werkzaamheden en plakken ze op de juiste volgorde achter elkaar om zo het werk tot een succes te maken. Tijdens de realisatie is de bouwprocesleiding op locatie aanwezig om het proces te managen en zo nodig bij te sturen.

Uitdagingen

Het managen van een buitendienststelling van zestien dagen brengt aanzienlijke uitdagingen met zich mee. Van strakke deadlines tot logistieke problemen en veiligheidskwesties, elk aspect van het project vereist nauwgezette aandacht en expertise. Er bestaat ook nog een kans dat onvoorziene gebeurtenissen optreden, waarbij zaken buiten de planning vallen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan weersomstandigheden zoals overtrekkende onweersbuien, die de veiligheid vereisen om het werk tijdelijk stil te leggen, of het defect raken van machines. Daarom worden er buffers opgenomen in de planningen om het risico op uitloop als gevolg van onvoorziene omstandigheden en tegenslagen te beperken. Als de buffers dreigen op te raken en de indienststelling in gevaar komt, zal de bouwprocesleiding het beslisteam bijeenroepen om te bepalen welke terugvalscenario's moeten worden ingezet.

Om de buitendienststelling in goede banen te leiden stellen we dus gedetailleerde planningen en draaiboeken op. Daarin gaat het onder meer over het toewijzen van verantwoordelijkheden, het implementeren van strikte veiligheidsmaatregelen en het nauwlettend volgen van de voortgang en raakvlakken tijdens de uitvoering. Communicatie is natuurlijk heel belangrijk. Zo zorgen we ervoor dat alle betrokken partijen op één lijn zitten en we eventuele uitdagingen of nieuwe raakvlakken tijdig kunnen aanpakken. Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat we de dienstregeling veilig en op tijd hervatten.

Het project in Tilburg is onderdeel van het programma Programma Hoogfrequent Spoor om ervoor te zorgen dat er meer treinen kunnen rijden, zo krijgt het station een nieuw vierde perron erbij en vervangen we bestaande trappen.

Tijdens deze complexe operatie combineren we meerdere werkzaamheden. Diverse partijen werken op achttien verschillende plekken tegelijkertijd. Het combineren doen we om de overlast voor omgeving te minimaliseren en efficiënt gebruik maken van tijd en middelen. Hiervoor zijn de baanvakken Tilburg – Breda, Tilburg – Boxtel, Tilburg – Vught aansluiting compleet buitendienst. Zo worden er kilometers spoor en overwegen vernieuwd tussen Breda en Tilburg, wordt de bovenleiding vervangen richting Vught en wordt op Tilburg Universiteit perron 1 volledig aangepakt en krijgt onder andere nieuwe bestrating, wachtruimte, verlichting, camera’s en een nieuwe omroepinstallatie. Alles bij elkaar een complexe operatie die ook logistiek de nodige uitdagingen heeft.

Spoorwerk na mei 2024

Het 4e perron is deze zomer gereed en er kunnen treinen stoppen. Om het nieuwe perron volledig in de dienstregeling op te kunnen nemen, is er echter een grote ombouw van het spooremplacement nodig. Deze werkzaamheden staan voor 2026 in de agenda.

AUTEUR

Alex Uhl

Consultant Mobility, Arcadis Nederland B.V.