You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Bas Bollinger

Global Solutions Director, Intelligent Rail and Transit

De veerkracht op lange termijn van het openbaar vervoer tegen klimaatverandering en economische schokken vormt een grote uitdaging. De impact van COVID-19 blijft voelbaar in de spoorwegbranche. Terwijl de overheidssteun wereldwijd afneemt, worstelen vervoersbedrijven met financiële tekorten door een afname in passagiersaantallen en blijvende gedragsveranderingen. Daarnaast moeten ze omgaan met inflatie, tekorten aan arbeidskrachten, de energietransitie en andere belangrijke factoren om mobiliteit toekomstbestendig te maken.

De stijgende kosten van levensonderhoud leggen extra druk op de spoorwegsector, waardoor budgetten beperkt zijn. Bovendien is er een behoefte aan asset management, waarbij infrastructuur moet worden vervangen en gerenoveerd, wat gepaard gaat met aanzienlijke kosten. Het vermogen van spoorwegbedrijven om toekomstige schokken op te vangen, hangt daarom af van hun wendbaarheid om zowel op korte termijn te reageren als op lange termijn te plannen. Dit omvat niet alleen het anticiperen op klimaatverandering, maar ook het voorbereiden op toekomstige economische schokken en bedreigingen, zoals cybersecurity. Het is een complexe uitdaging waarbij flexibiliteit en vooruitziendheid essentieel zijn voor de veerkracht van de sector.

Belangrijkste uitdagingen voor de spoorwegsector

De klimaatverandering heeft al merkbare gevolgen voor de spoorwegsector. Wereldwijd worden spoorwegen geconfronteerd met extreme weersomstandigheden die een aanzienlijk probleem vormen. Orkanen komen vaker voor in Noord- en Zuid-Amerika, en ook Nederland ondervindt de gevolgen van klimaatverandering. Hitte kan ervoor zorgen dat rails uitzetten en buigen, en elektronische systemen kunnen defect raken. Droogte leidt tot onverwachte verzakkingen, terwijl overstromingen de infrastructuur kunnen beschadigen. Het herstellen en voorkomen van dergelijke schade vergt aanzienlijke inspanningen. Daarnaast moeten spoorwegbedrijven omgaan met de inflatiedruk en de stijgende prijzen van materialen en energie als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Hierdoor moeten ze hun strategische investeringsplannen aanpassen om binnen de beschikbare budgetten te blijven.

Vanuit een breder perspectief zijn dergelijke interventies essentieel voor de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering. Op de lange termijn bieden spoorwegen en openbaar vervoer een oplossing in plaats van een probleem als het gaat om CO2-reductie. Treinreizen hebben aanzienlijk minder ecologische impact dan de meeste andere vervoerswijzen, met slechts ongeveer 41 g CO2 per km in vergelijking met 192 g voor een gemiddelde auto, volgens gegevens uit 2019 van het Britse Department for Business, Energy and Industrial Strategy. Het vergroten van overheidsinvesteringen in infrastructuur en veerkracht vormt daarom een effectieve manier om de ernstigste gevolgen van klimaatverandering aan te pakken.

Het verminderen van de CO2-uitstoot binnen de spoorwegsector zelf is ook een belangrijk doel. Dit omvat de overgang naar energievoorziening via elektrificatie, waterstof en het opwekken van groene energie. Ook het bevorderen van duurzame producten en bouwmethoden in de toeleveringsketen is cruciaal.

Veiligheid is een belangrijk aspect van veerkracht in het openbaar vervoer. Reizen per trein is aanzienlijk veiliger dan autorijden, met aanzienlijk minder dodelijke ongevallen. Volgens cijfers van de International Railway Safety Council veroorzaakten treinreizen in 2019 ongeveer 0,9 dodelijke ongevallen per miljard afgelegde kilometers, terwijl dit aantal voor auto's op 2,52 lag.

Deze indrukwekkende veiligheidsniveaus worden bereikt dankzij geavanceerde technologieën, zoals het digitale regelsysteem via het European Rail Traffic Management System, evenals investeringen in op data gebaseerde oplossingen voor het monitoren van werkprocedures, machinistenhandelingen en het beheren van passagiersstromen. Om de verschuiving naar duurzaam vervoer te bevorderen, is het van cruciaal belang dat de spoorwegsector een aantrekkelijke en betrouwbare vervoersoptie blijft. Dit vereist goed opgeleid en beschikbaar personeel, evenals betrouwbare technologie. Potentiële bedreigingen zoals tekorten aan personeel en essentiële componenten, evenals cyberaanvallen, moeten zorgvuldig worden beheerd.

Het is echter een uitdaging voor spoorwegbedrijven om te navigeren door dit complexe landschap van uitdagingen. Dit geldt met name omdat ze een delicate balans moeten vinden tussen korte en middellangetermijnprioriteiten, terwijl ze tegelijkertijd omgaan met chronische stress en acute schokken. Voor al deze zaken zijn acties en investeringen vereist. Een programmatische aanpak stelt spoorwegbedrijven in staat om weloverwogen beslissingen te nemen over prioriteiten en om de beste resultaten te behalen met hun investeringen. Bij Arcadis bieden we technische expertise en advies aan de eigenaren en beheerders van spoorweg- en vervoersbedrijven, om hen te begeleiden bij het vinden van de juiste strategieën en oplossingen in dit complexe speelveld.

Hoe wij veerkracht versterken

Bij Arcadis versterken we veerkracht door onze expertise op het gebied van infrastructuur, mobiliteit en risicomanagement in te zetten, zodat we waardevol advies kunnen bieden op zowel korte als lange termijn. Op deze manier helpen we eigenaren en beheerders om de juiste prioriteiten te stellen en effectief te beheren.

Een belangrijk instrument dat we gebruiken is de klimaat-stresstest. Hiermee brengen we potentiële risico's in kaart, zoals overstromingen en hitte, en prioriteren we deze op basis van hun ernst. Op deze manier kunnen eigenaren hun investeringen afstemmen op een risicogebaseerde aanpak.

Daarnaast passen we onze grondige kennis van data-applicaties en op data gebaseerde systemen toe om zaken zoals prestatiegericht onderhoud te implementeren. In plaats van een vast onderhoudsschema, kunnen we gebruikmaken van gegevens over de conditie van het spoor, wat resulteert in optimale kosten en veiligheid.

Om nieuwe technologieën te testen, voeren we verschillende onderzoeken en pilots uit. Bijvoorbeeld, in samenwerking met Smart Ports, een Britse organisatie voor schone energie, voerden we in opdracht van de Australische overheid een onderzoek uit. Hieruit bleek dat waterstof binnen enkele jaren goedkoper zal zijn dan diesel. Bovendien hebben we aangetoond dat jaarlijks 763.000 ton CO2 kan worden bespaard voor de activiteiten van Inland Rail door bestaande treinen aan te drijven met behulp van een innovatieve technologie die ammoniak kraakt naar waterstof.

Wij leveren ook kennis om te helpen bij de transitie naar alternatieve brandstoffen en tonen aan hoe deze praktisch kunnen worden toegepast en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Recentelijk voerden we bijvoorbeeld een pilotonderzoek uit in Groningen en Friesland naar het gebruik van waterstof als brandstof in treinen. We keken naar de impact op de dienstregeling, de veiligheidsaspecten van waterstof en de mogelijkheid om langere goederentreinen te gebruiken. Met deze kennis kunnen we niet alleen vaststellen wat haalbaar is, maar ook hoe we het op de juiste manier kunnen implementeren.

Gezien de vele uitdagingen waarmee de spoorwegsector wordt geconfronteerd, wordt veerkracht steeds belangrijker. Het is essentieel dat we deze veerkracht bereiken voor iedereen, omdat een sterk, goed functionerend en financieel robuust spoorwegnetwerk van cruciaal belang is voor consumenten, bedrijven en overheden over de hele wereld.

DIT BERICHT MAAKT DEEL UIT VAN EEN SERIE

Future-proof mobiliteit

In deze serie onderzoeken we trends en bedreigingen voor het mobiliteitsnetwerk.

Arcadis is uw samenwerkingspartner

Wij leveren duurzame ontwerp-, engineering- en consultancy-services voor natuurlijke en gebouwde objecten.

AUTEUR

Bas Bollinger

Global Solutions Director, Intelligent Rail and Transit