You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

48 godzin

aktualna prognoza hałasu turbiny wiatrowej

24 godziny 7 dni w tygodniu

prognozowanie migotania cienia na żądanie i na bieżąco

7 klasyfikacji

prognozy hałasu, w zakresie od <30 do >46 dB(A)

Aktualnie przeglądane

Wyzwanie

Zapewnienie bardziej zrównoważonych dostaw energii jest najwyższym priorytetem, a w nadchodzących latach powstanie coraz więcej farm wiatrowych. Jednak podczas budowy tych farm wiatrowych lokalni mieszkańcy często obawiają się migotania cienia, negatywnych skutków dla krajobrazu, wpływu na środowisko, a w szczególności zanieczyszczenia hałasem. Obawy te powodują niepokoje i zmniejszają poparcie dla zrównoważonego rozwoju energetyki.

Rozwiązanie

Wsparcie ze strony lokalnych mieszkańców wzrośnie, jeśli wraz z innymi zainteresowanymi sprawą osobami poczują się słyszani przez wykonawców, władze lokalne i wojewódzkie oraz operatorów. Interesy tych osób muszą być uważnie brane pod uwagę przy opracowywaniu i eksploatacji farm wiatrowych, aby wszystkie strony mogły zebrać się w społecznie zrównoważony sposób, zapewniając pomyślną transformację energetyczną.

 • WIĘCEJ INFORMACJI

  WIĘCEJ INFORMACJI

  Mając to na uwadze, firma Arcadis opracowała interaktywną aplikację o nazwie Geluidsverwachting.nl, która zapewnia mieszkańcom hiperlokalną prognozę pogody, a także dostarcza informacji na temat hałasu i migotania cienia turbin wiatrowych. Aplikacja ta pokazuje również, jak głośne są turbiny wiatrowe w porównaniu do hałasu otoczenia. Lokalni mieszkańcy mogą zgłaszać swoje doświadczenia o każdej porze dnia, a także sprawdzić, ile energii elektrycznej wytwarzają turbiny wiatrowe. Wykorzystujemy te informacje do mapowania zanieczyszczenia hałasem i zdobywania większej wiedzy na temat wpływu hałasu środowiskowego i warunków meteorologicznych na zakłócenia odczuwane przez mieszkańców. Wszystkie te informacje są następnie wykorzystywane w rozwoju i komunikacji dotyczącej farm wiatrowych.

   

  Każdy odbiera dźwięk inaczej. Stopień natężenia hałasu nie jest jedynym czynnikiem, który należy brać pod uwagę. Istotne są też takie kwestie, jak rodzaj i nieprzewidywalność hałasu, widoczność turbin oraz stosunek danej osoby do energii odnawialnej. Ponadto hałas generowany przez turbiny wiatrowe w dużym stopniu zależy od pogody, a na to, jak lokalni mieszkańcy odbierają dźwięk turbin wiatrowych, wpływają także odgłosy tła. Aplikacja Geluidsverwachting.nl uwzględnia wszystkie te czynniki.

  Mając to na uwadze, firma Arcadis opracowała interaktywną aplikację o nazwie Geluidsverwachting.nl, która zapewnia mieszkańcom hiperlokalną prognozę pogody, a także dostarcza informacji na temat hałasu i migotania cienia turbin wiatrowych. Aplikacja ta pokazuje również, jak głośne są turbiny wiatrowe w porównaniu do hałasu otoczenia. Lokalni mieszkańcy mogą zgłaszać swoje doświadczenia o każdej porze dnia, a także sprawdzić, ile energii elektrycznej wytwarzają turbiny wiatrowe. Wykorzystujemy te informacje do mapowania zanieczyszczenia hałasem i zdobywania większej wiedzy na temat wpływu hałasu środowiskowego i warunków meteorologicznych na zakłócenia odczuwane przez mieszkańców. Wszystkie te informacje są następnie wykorzystywane w rozwoju i komunikacji dotyczącej farm wiatrowych.

   

  Każdy odbiera dźwięk inaczej. Stopień natężenia hałasu nie jest jedynym czynnikiem, który należy brać pod uwagę. Istotne są też takie kwestie, jak rodzaj i nieprzewidywalność hałasu, widoczność turbin oraz stosunek danej osoby do energii odnawialnej. Ponadto hałas generowany przez turbiny wiatrowe w dużym stopniu zależy od pogody, a na to, jak lokalni mieszkańcy odbierają dźwięk turbin wiatrowych, wpływają także odgłosy tła. Aplikacja Geluidsverwachting.nl uwzględnia wszystkie te czynniki.

Wpływ

Lokalni mieszkańcy są mniej podatni na zakłócenia spowodowane hałasem, jeśli wiedzą, czego się spodziewać, i mogą z łatwością zgłaszać wszelkie zakłócenia. To z kolei inicjuje przejrzystą komunikację, przyczyniając się do większego wzajemnego zrozumienia i zaufania. Nasza aplikacja Geluidsverwachting.nl ułatwia tę komunikację. Firma RWE Windpower Netherlands B.V. wykorzystała naszą aplikację do projektu pilotażowego i potwierdziła te tezy. Projekt wykazał, że hałas z istniejącej autostrady był często większy niż hałas turbin wiatrowych, a zgłaszany poziom zakłóceń był wyjątkowo niski. W rezultacie wrażenia większości lokalnych mieszkańców nie były tak złe, jak się obawiano, co poprawiło opinię o turbinach wiatrowych.


Pokrewne rozwiązania

Bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój w zakresie ochrony środowiska cyfrowego

CZYTAJ WIĘCEJ

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności