You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

48 uur

Een actuele verwachting van het windturbinegeluid, tot 48 uur vooruit

24/7

Op elk moment actuele verwachting van de slagschaduw

7 klassen

Voor de geluidsverwachting worden er 7 classificaties gebruikt van <30 tot >46 db(A)

Currently Viewing

De uitdaging

Verduurzaming van onze energievoorziening staat hoog op de agenda en de komende jaren verrijzen er steeds meer windparken. Bij de ontwikkeling van deze windparken maken omwonenden zich echter vaak zorgen over slagschaduw, horizonvervuiling, ecologische gevolgen en vooral geluidshinder.Dit zorgt voor onrust en vermindert het draagvlak voor duurzame energieontwikkeling.

De oplossing

Dat draagvlak vergroot weer als omwonenden en stakeholders zich gehoord voelen door ontwikkelaars, lokale en provinciale overheden en exploitanten. Als ze merken dat hun belangen zorgvuldig meewegen bij de ontwikkeling en exploitatie van windparken, lukt het om de energietransitie samen op een sociaal duurzame manier te realiseren.

 • LEES MEER

  LEES MEER

  Met dat oogmerk ontwikkelde Arcadis de interactieve app Geluidsverwachting.nl, die omwonenden een hyperlokaal weerbericht voor het geluid en de slagschaduw van windturbines geeft. Ook toont de app hoe windturbinegeluid zich verhoudt tot omgevingsgeluid. De omwonenden kunnen op ieder moment van de dag doorgeven hoe ze dat geluid beleven en ook zien hoeveel elektriciteit er wordt opgewekt. Met deze feedback brengen we de hinder in kaart en verzamelen we meer kennis over de invloed van het omgevingsgeluid en de meteorologische omstandigheden op de hinderbeleving. Al deze informatie wordt vervolgens gebruikt bij de ontwikkeling van en de communicatie rond windparken.

   

  De beleving van geluid verschilt per persoon. Naast het niveau spelen onder meer het karakter en de onvoorspelbaarheid van het geluid, de zichtbaarheid van de turbines en de houding ten opzichte van duurzame energie een rol. Bovendien is het geluid van windturbines sterk afhankelijk van het weer en bepaalt ook het achtergrondgeluid in een gebied hoe omwonenden het geluid van windturbines beleven. De app Geluidsverwachting.nl houdt rekening met al deze factoren.

  Met dat oogmerk ontwikkelde Arcadis de interactieve app Geluidsverwachting.nl, die omwonenden een hyperlokaal weerbericht voor het geluid en de slagschaduw van windturbines geeft. Ook toont de app hoe windturbinegeluid zich verhoudt tot omgevingsgeluid. De omwonenden kunnen op ieder moment van de dag doorgeven hoe ze dat geluid beleven en ook zien hoeveel elektriciteit er wordt opgewekt. Met deze feedback brengen we de hinder in kaart en verzamelen we meer kennis over de invloed van het omgevingsgeluid en de meteorologische omstandigheden op de hinderbeleving. Al deze informatie wordt vervolgens gebruikt bij de ontwikkeling van en de communicatie rond windparken.

   

  De beleving van geluid verschilt per persoon. Naast het niveau spelen onder meer het karakter en de onvoorspelbaarheid van het geluid, de zichtbaarheid van de turbines en de houding ten opzichte van duurzame energie een rol. Bovendien is het geluid van windturbines sterk afhankelijk van het weer en bepaalt ook het achtergrondgeluid in een gebied hoe omwonenden het geluid van windturbines beleven. De app Geluidsverwachting.nl houdt rekening met al deze factoren.

De impact

Omwonenden storen zich minder snel aan geluidshinder als ze weten wat ze kunnen verwachten en eventuele overlast eenvoudig kunnen melden. Dit brengt een transparante communicatie op gang, die bijdraagt aan meer onderling begrip en vertrouwen. Onze app Geluidsverwachting.nl zorgt daarvoor. Dat ondervond ook RWE Windpower Netherlands B.V., dat voor een pilotproject gebruikmaakte van onze app. Hierbij bleek dat het windturbinegeluid vaak werd overheerst door de aanwezige snelweg en dat het doorgegeven hinderniveau opvallend laag was. Daardoor bleef de verwachte negatieve ervaring uit bij de meeste omwonenden, om plaats te maken voor een positievere mening over windturbines.


Gerelateerde oplossingen

Digitale omgeving, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid

Lees meer

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.