You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Zespół Resilience w Arcadis to grupa ekspertów, oferująca szeroki zakres usług w zakresie ochrony środowiska, obejmujący takie zagadnienia jak zmiany klimatu, gospodarka wodna, ochrona środowiska, remediacja, geologia, hydrogeologia, różnorodność biologiczna i sprawozdawczość ESG.


Naszym celem jest wsparcie klientów w dążeniu do osiągniecia stabilności i odporności w zmieniających się warunkach przyrodniczych, klimatycznych, społecznych oraz legislacyjnych, z równoczesnym zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Naszym priorytetem jest ochrona środowiska naturalnego i zasobów wodnych, przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Dzięki odpowiednim działaniom jesteśmy w stanie doprowadzić do poprawy stabilności ekosystemów i zachowania ich zasobów dla przyszłych pokoleń.

"Konieczność inwestowania w realizację projektów adaptacyjnych i restytucyjnych, to jedna z dróg poprawy odporności, ochrony społeczności i przedsiębiorstw. Daje ona możliwość stawiania czoła coraz większym wyzwaniom przyrodniczym, społecznym i gospodarczym, których skutki odczuwalne są przez całe społeczeństwo.

Wychodząc naprzeciw potrzebom, możemy zaproponować analizy, badania środowiskowe, wykonanie dokumentacji np. strategicznej czy sektorowej, które pozwolą ocenić potencjał odpornościowy środowiska bądź jednostki. Projektujemy skuteczne rozwiązania i metody prac pozwalające zachować lub przywrócić równowagę środowiska.

Poprzez umiejętne zastosowanie szerokiej wiedzy i doświadczenia z zakresu projektowania, konsultingu, inżynierii oraz zarządzania projektami, dostarczamy naszym klientom wyjątkowe i jednocześnie zrównoważone środowiskowo rozwiązania obejmujące cały cykl życia produktów.

W Arcadis działamy w zgodzie z globalną strategią „Maximizing our impact”, która zakłada uwzględnienie aspektu zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach naszej działalności. Jesteśmy po to by chronić środowisko naturalne i zasoby wodne, zapewniając zrównoważoną przyszłość kolejnym pokoleniom. "

Rezultat: silniejsze, odporniejsze, bardziej świadome społeczeństwo i zrównoważone środowisko.

Heather Polinsky

Więcej informacji

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania udzieli Heather Polinsky.

Rozwiązania zwiększające odporność

Wybrane projekty

Dowiedz się, jak we współpracy z klientami realizujemy ich cele i poprawiamy jakość życia.

Więcej informacji

Chcesz złożyć zapytanie ofertowe, albo dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami, a my połączymy Cię z odpowiednim ekspertem/ką

Heather Polinsky

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania udzieli Heather Polinsky.

Global President, Resilience

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności