You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Aktualnie przeglądane

W obliczu postępujących zmian klimatycznych, rosnącego oddziaływania antropogenicznego generującego coraz większe zapotrzebowanie na wodę, nieuniknionym staje się konieczność optymalizacji zużycia zasobów wodnych. Dostęp do wody jest niezbędny dla naszego funkcjonowania, a gospodarowanie wodami musi być prowadzone w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju.


Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, zakładów i spółek wodnych, a także jednostek samorządowych i administracyjnych, odpowiedzialnych za dystrybucję oraz planowanie i zarządzanie gospodarką wodną. Realizujemy prace zarówno w zakresie projektowania nowych, jak i modernizacji istniejących ujęć wód podziemnych, dokumentowania i optymalizacji ich zasobów wodnych, a także ochrony ujęć.

Nasze usługi  w zakresie ochrony zasobów wodnych i optymalizacji ich zużycia:

  • Woda dla przemysłu;
  • Doradztwo w zakresie uzdatniania wody;
  • Doradztwo w zakresie wykorzystania wody w obiegu zamkniętym – circular economy;
  • Obliczanie śladu wodnego;
  • Planowanie i projektowanie ujęć wód podziemnych, modernizacje istniejących ujęć (ekspertyzy i dokumentacje hydrogeologiczne);
  • Modelowanie hydrogeologiczne i zastosowanie systemów GIS;
  • Modelowanie sieci;
  • Wsparcie w zarządzaniu gospodarką wodno ściekową dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych (operaty wodnoprawne, ekspertyzy i opinie).
Jim Cooper

Więcej o tym rozwiązaniu

Connect with Jim Cooper for more information & questions.

Wybrane projekty

Dowiedz się, jak we współpracy z klientami realizujemy ich cele i poprawiamy ich jakość życia.

Nasze spostrzeżenia

Poznaj nasze najnowsze badania i przeczytaj wiadomości oraz opinie ekspertów.

Więcej o tym rozwiązaniu

Jim Cooper

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania udzieli Jim Cooper.

Jim Cooper, Global Director for Water Optimization

Frank Goossensen

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania udzieli Frank Goossensen.

Frank Goossensen, Global Sales Director, Resilience

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności