Na całym świecie odczuwamy skutki zmian klimatycznych, gwałtownej urbanizacji i utraty różnorodności biologicznej. Coraz częściej obserwujemy nieprzewidziane zdarzenia o dużej skali, takie jak powódź i pożary.


Musimy pomóc naszym miastom i społecznościom. Musimy stworzyć bardziej odporną przyszłość dla ludzkiego zdrowia i rozwijającej się natury. Naszym celem jest ochrona środowiska naturalnego i zasobów wodnych, a jednocześnie chcemy przygotować nasz świat na potrzeby przyszłych pokoleń.


Efekt: silniejsze społeczności, bardziej zrównoważona planeta i lepsza jakość życia.

Rozwiązania zwiększające odporność

Heather Polinsky

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania udzieli Heather Polinsky.

Heather Polinsky, Global President, Resilience

Skontaktuj się z: Heather

Zapraszamy serdecznie do kontaktu, ponieważ poprawę jakości życia możemy osiągnąć tylko dzięki wspólnej pracy.

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy