• Duurzaamheid

Duurzame oplossingen

In onze projecten voor klanten is de impact van duurzame oplossingen het grootst. We vertalen het duurzaamheidsbeleid van onze klanten in concrete maatregelen en maken duurzaamheid toepasbaar. Zo participeren we in energiebedrijf Etriplus dat duurzame energie levert aan agrologistieke ondernemers binnen Greenport Venlo, werken we mee aan het Deltaprogramma om Nederland te beschermen tegen hoogwater als gevolg van de zeespiegelstijging en zijn we betrokken bij het Zero Emission Cities programma van het World Business Council for Sustainable Development. We dagen onszelf continu uit om projecten zo duurzaam mogelijk te realiseren en kunnen werk afslaan wanneer de opdrachtgever onvoldoende maatregelen heeft genomen om de impact op het milieu te evalueren of negatieve impact af te zwakken.

Betrokkenheid van stakeholders 

We zoeken voortdurend de dialoog met onze stakeholders. Om zo beter inzicht te krijgen in hun behoeften en verwachtingen. Zo kunnen we de best passende duurzame oplossingen ontwikkelen. Dit doen we wereldwijd en lokaal. Zo kunnen we de focus leggen op duurzaamheidsthema’s die er echt toe doen en zijn we in staat de risico’s en kansen in onze duurzaamheidsstrategie beter te managen.

UN Global Compact


Sinds 2009 zijn we lid van het UN Global Compact (UNGC). We commiteren ons aan hun doelstellingen en de tien universele beginselen op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieubeheer en bestrijding van corruptie. Onze waarden, missie en strategie zijn volledig in overeenstemming met de UNGC-beginselen. Door deze beginselen te onderschrijven geven we uitdrukking aan onze ambitie om koploper te zijn op het gebied van duurzaamheid. 

World Business Council for Sustainable Development


Arcadis is lid van de World Business Council for Sustainable Development (WBSCD). De council heeft een positie als gerespecteerde thought leader en effectieve belangenbehartiger. Deze positie wordt benut om samen met de leden tot constructieve oplossingen te komen en deze gezamenlijk aan te pakken.  

World Economic Forum


Arcadis is lid van het World Economic Forum (WEF). De ambitie van het WEF is ‘Improving the state of the world’. Dit sluit naadloos aan op onze passie ‘Improving the quality of life’. 

CO2 prestatieladder 


Arcadis Nederland staat op hoogste trede van de ladder.  Opdrachtgevers die de ladder inzetten bij aanbestedingen belonen bedrijven die CO2-reductie serieus nemen met fictieve korting op de inschrijfprijs. Meer informatie over de CO2 prestatieladder vind je hier. 

Green Deal Duurzaam GWW

In januari 2017 hebben zo’n 60 partijen uit de Grond-, Weg-, en Waterbouwsector (GWW) de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 ondertekend. Wij zijn hierop erg trots. Want niet alleen ondertekende Arcadis Nederland de Green Deal, we zijn vanaf 2010 betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Aanpak Duurzaam GWW. Zo schreven we mee aan de aanpak, ontwikkelden wij de digitale tool en waren we samen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de grondlegger van het Ambitieweb, de spil in de Aanpak. Klik hier voor meer informatie over Aanpak Duurzaam GWW.

Vragen?

Yoeri Schenau

Programmamanager Duurzaamheid +31 (0)6 2706 1331 Stel mij een vraag

Yoeri Schenau

Programmamanager Duurzaamheid +31 (0)6 2706 1331 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.