• Services: Bodemonderzoek en sanering, Kwaliteit milieu en leefomgeving
  • Sectoren: Publieke Sector, Gemeenten, Provincies, Waterschappen

Zwemwater Delftse Hout weer open

Delft - Net voor de start van de zomervakantie zijn de blauwalgen in de zwemplas Delftse Hout voldoende bestreden en is het negatieve zwemadvies opgeheven. De plas kan weer volop worden gebruikt door zwemmers en andere recreanten.

Zwemplas

weer schoon met waterstofperoxide

Direct resultaat

zwemplas snel weer open

De afgelopen periode was de hoeveelheid blauwalg in de zwemplas in de Delftse Hout zo groot dat er een negatief zwemadvies werd afgegeven. Veiligheid voor gebruikers van de plas staat voorop, want van blauwalg kun je goed ziek worden. Arcadis heeft het water in de plas behandeld met sterk verdunde waterstofperoxide waardoor de concentratie blauwalg tot een minimum is teruggebracht.

De afgelopen vier jaar hebben wij in de ontwikkeling van deze methode nauw samengewerkt met de Universiteit van Amsterdam. Inmiddels is de testperiode in Nederland afgelopen. De resultaten worden nu door de UvA verwerkt en beoordeeld. Klik hier voor meer informatie.

Ook in 2015 en 2016 hebben wij op deze locatie algen bestreden. Algen horen bij natuurwater en door de hoge temperaturen groeien de algen nog sneller. Ondanks allerlei brongerichte maatregelen die het hoogheemraadschap heeft getroffen blijven de algen terugkomen.

Met onze methode (hoewel niet brongericht) wordt snel en veilig effect behaald. De werkzaamheden duren iets meer dan één werkdag en worden in nauwe samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA) uitgevoerd. De UvA kijkt naar de algensterfte. Het Hoogheemraadschap van Delfland kijkt naar de macrofauna. Ook het effect op vissen wordt beoordeeld. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden heeft de opdrachtgever gefilmd. Bekijk hier de beelden. 

Benieuwd naar het resultaat van een behandeling met waterstofperoxide. Bekijk de opnames die ErnstWaterWereld maakte voor een interview in het Jeugdjournaal.

Wij hebben naast twee operators, één medewerker die continue de ontwikkeling van de waterstofperoxide volgt en de dosering bijstuurt binnen nauwe grenzen om nadelige effecten op zoöplankton en andere organisme zo veel mogelijk te beperken. Dit team wordt ondersteund door twee aquatische ecologen. In een tijdelijk ingericht lab in de direct aan de plas gelegen surfschool Plané, verricht de UvA (team Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics) hun metingen.

Resultaten

Zwemplas

weer schoon met waterstofperoxide

Direct resultaat

zwemplas snel weer open

Vragen over dit project

Geert Wijn

Specialist in-situ bodemsanering +31 (0)6 4664 7260 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.