You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Op dit moment bekeken

De uitdaging

De aarde wordt warmer, waardoor het klimaat verandert. We zien dit al in de warmere, drogere zomers en in de zware stormen die onze straten onder water zetten. De zeespiegel stijgt ook door het smelten van de ijskappen en er is een reëel gevaar dat deze stijging sneller zal gaan dan tien jaar geleden werd gedacht. De Belgische kust en het binnenland zijn zeer kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Dit is te wijten aan verstedelijking, de lage ligging en de wijze waarop we dit gebied gebruiken. Zwaardere stormen en een stijgende zeespiegel zetten kustbescherming steeds meer onder druk. De toegankelijkheid van de kusthavens wordt bedreigd en ook het binnenland kampt met problemen. Dit maakt de stroom naar de Noordzee moeilijker en verhoogt het zoutgehalte van polderbodems.

Arcadis

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Arcadis ,

De oplossing

De Vlaamse autoriteiten werken al aan de bescherming van de kust via het “Coastal Safety Master Plan”, dat sinds 2011 in alle kustgemeenschappen is geïmplementeerd en tot doel heeft het kustgebied tot 2050 te beschermen. Uit recente studies blijkt dat de zeespiegel sneller zal stijgen en dat de geplande maatregelen de hele kust na 2050 niet langer tegen overstromingen zullen beschermen.

  • MEER INFORMATIE

    Daarom werken overheden nu aan een langetermijnvisie voor 2100: het "Complex Coastal Vision Project". Dit plan houdt rekening met een stijging van de zeespiegel tot 300 cm, terwijl het masterplan slechts rekening houdt met een stijging van 80 cm. Arcadis en Ecorys zijn aangesteld om verschillende scenario's en planalternatieven uit te werken waarbij zij ook de effecten op natuur en milieu, alsmede de financiële consequenties bestuderen. In dit project zal onder meer worden bepaald waar de toekomstige kustlijn komt te liggen, welke ruimte nodig is om kustbescherming te realiseren, met welk soort maatregelen dit kan worden bereikt en hoe win-winsituaties kunnen worden gecreëerd voor de economie (recreatie, toerisme, blauwe economie, landbouw, visserij, enz.) en de natuur.

De impact

Met het “Complex Coastal Vision Project” worden de kust, haar mensen en de natuur na 2050 beschermd tegen overstromingen en stormen. Elke dag krijgen we nieuwe kennis over klimaatverandering en de effecten ervan op onze planeet. Oplossingen moeten daarom met de ontwikkeling van kennis kunnen evolueren. Met dit project creëert Arcadis flexibele, adaptieve en robuuste maatregelen om zich te beschermen tegen de toekomstige gevolgen van extreme klimaatverandering.

  • MEER INFORMATIE

    Vanuit het kantoor in Gent werkt rcadis aan dit project met een team van ingenieurs, hydrogeologen, ecologen, klimatologen, offshore EIA-experts, bio-ingenieurs, ruimteplanners en ontwerpers en landschapsarchitecten.


Gerelateerde oplossingen

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.