• Services: Industrieel water, Water Oplossingen
  • Sectoren: Productie en Industrie, Manufacturing & Technology

Zuivelfabriek breidt productielocatie uit na veilige bodemsanering

Veghel - Een zuivelfabriek wil haar productielocatie uitbreiden. Door een snelle demontage van de oude waterzuiveringsinstallatie, het plaatsen van een nieuw grondwateronttrekkingssysteem en een tijdelijk grondwaterzuiveringssysteem, loopt de bouw geen verdere vertraging op.

9

maanden ongestoord bouwen

54%

herinfiltratie gezuiverd grondwater

Het grondwater is verontreinigd met gechloreerde koolwaterstoffen waardoor er ook vervuilde lucht ontstaat. Omdat daarnaast het afvalwaterbehandelingssysteem niet goed functioneert, legt de overheid de bouwactiviteiten stil.  

Voor de zuivelfabriek maakt Arcadis een solide en veilig ontwerp om de bodem te saneren. Hierbij is rekening gehouden met de eis vanuit het waterschap dat tenminste 50% van het opgepompte grondwater wordt geïnfiltreerd.  
Nadat Arcadis het systeem heeft geïmplementeerd, is de bouw opnieuw gestart en is deze negen maanden lang zonder verder oponthoud doorgegaan. Zonder enige blootstelling aan vervuilde lucht. De norm wordt met 54% infiltratie ruimschoots gehaald. 

Resultaten

9

maanden ongestoord bouwen

54%

herinfiltratie gezuiverd grondwater

Veiligheid

Veilige werkomstandigheden

Vragen over dit project

Joop Verhagen

programma directeur Industrie en GRiP® +31 (0)6 2706 0269 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.