• Services: Master Planning, Kwaliteit milieu en leefomgeving
  • Sectoren: Projectontwikkelaars, Natuurlijke Hulpbronnen, Productie en Industrie, Publieke Sector, Transport

Wensen stakeholders centraal bij ontwikkeling Omgevingswet informatie, opleidingen en instrumenten door Ministerie

Nederland - Vooruitlopend op de invoering van Omgevingswet heeft Arcadis al in 2013 voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu inzichtelijk gemaakt, welke wensen en behoeften aan informatie, communicatie, opleidingen en tools de verschillende publieke en private stakeholders die straks met de Omgevingswet moeten werken hebben. Tot op de dag van vandaag vormt dit inzicht de leidraad voor het team dat vanuit het Ministerie een soepele en geruisloze invoering van de Omgevingswet voorbereid.

Opbouw inzicht

Het inzicht is opgebouwd in gesprekken met een groot aantal brancheverenigingen en met stakeholders, variërend van overheden tot aannemers en van waterzuiveringsbedrijven tot grote industriële sectoren. Ook vertegenwoordigers van de burgers hadden een stem. Daarnaast leverde een online enquête bruikbare feedback op. 

Producten ontwikkelen

Het ministerie was zeer te spreken over het resultaat en vroeg Arcadis een stap verder te gaan met de vertaling ervan naar door het Ministerie te ontwikkelen ‘producten’. Zo werd bijvoorbeeld de behoefte aan voorlichting en communicatie over de planning van het wetgevingstraject, vertaald in een handzame ‘roadmap’. En aan behoeften aan inzicht in doel en strekking van de Omgevingswet komen communicatie instrumenten, zoals film en documentatie, tegemoet. In een handzame catalogus zijn doel, belanghebbenden, eisen en timing zijn per ‘product’ uitgewerkt. Ook is een prioritering aangebracht, bijvoorbeeld op basis van omvang van de doelgroep (bereik) en de urgentie van de op te lossen knelpunten. Het Ministerie maakt tot op de dag van vandaag gebruik van dit ‘standaardwerk’ en borduurt er op voort bij het ontwikkelen van de diverse producten.


Vragen over dit project

Bob van Horne

senior Projectleider +31 (0)6 4664 7241 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.