• Services: Watermanagement, Water Oplossingen
  • Sectoren: Publieke Sector, Gemeenten, Provincies, Rijkswaterstaat, Waterschappen, Water, Water

Watererfgoed Noordoostpolder

Noordoostpolder - Het watersysteem van de Noordoostpolder is aan vernieuwing toe met een goede balans tussen waterveiligheid, kwaliteit én behoud van culturele waarden. Het verhaal van het watersysteem van de Noordoostpolder is de basis voor een erfgoedvisie, beheerdershandreiking en communicatiestrategie.

173

erfgoedobjecten als input voor het verhaal

Canon

Noordoostpolder

Het verhaal van het watersysteem als basis voor beheer en ontwikkeling

De Noordoostpolder is in de vorige eeuw hoofdzakelijk ingericht voor landbouw. Door bodem- en hoogteverschillen en de verbinding met het ‘oude’ land neemt het complexe watersysteem hier een bijzondere plaats in. Verduurzaming, automatisering en ander gebruik van het land hebben een vernieuwd waterbeheer nodig. Welke onderdelen van het oude watersysteem zijn het behouden waard en welke moeten vervangen worden? Voor Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, gemeente Urk en gemeente Noordoostpolder is het duidelijk dat (water)veiligheid en kwaliteit te borgen zijn mét behoud van culturele waarden.

Inventariseren en waarderen erfgoed

Gestart is met het inventariseren en waarderen van cultuurhistorische objecten. Oude bruggen, sluizen, stuwen, draaikommen en gemalen zijn van een cijfer voorzien en de waarde ervan is beschreven. Deze input is de basis voor het ‘Verhaal van het Watererfgoed’ waarin ook ontwerpers, bestuurders en gebruikers hun ervaring van het watersysteem delen. Het verhaal plaatst het watersysteem in historische en maatschappelijke context en maakt duidelijk waar het unieke en waardevolle hem precies in zit. 

Visie, handreiking en film

Vanuit het verhaal is een Visie op het watererfgoed ontwikkeld op basis van de erfgoedvisie van Arcadis. Bestuurders en beleidsmakers gebruiken de visie als  instrument voor het uitzetten van toekomstig beleid en het maken van keuzes voor de omgang met het erfgoed van het watersysteem. 
Voor de beheerders van de objecten is het verhaal vertaald in een praktische Handreiking en stappenplan. Dit helpt bij het onderhoud van de objecten met een cultuurhistorische waarde en zijn digitaal aan het beheerderssysteem in Geoweb van provincie en waterschap toegevoegd. 
Om het watererfgoed bij een breed publiek bekend te maken, is een film gemaakt. Hierin lichten beheerders het karakter van het watererfgoed van de Noordoostpolder toe. Het verhaal van het watersysteem wordt ook toegevoegd aan de Canon van de Noordoostpolder. Het watererfgoed van de Noordoostpolder is ook op het congres 100 jaar Zuiderzeewet prominent gepresenteerd voor een publiek van bestuurders en deskundigen op het gebied van watermanagement en erfgoed.
Zo krijgt het een plek in de geschiedenis van de polder. 

Instrumenten om het watersysteem duurzaam en veilig te beheren en ontwikkelen met behoud van erfgoedwaarden
Visie op de omgang met het watererfgoed
Beheerders van provincie en waterschap werken met dezelfde handreiking om een integrale benadering van het watersysteem mogelijk te maken
Erfgoed als kwaliteit en drager van ontwikkeling
Film draagt bij aan de bekendheid van het watersysteem van de Noordoostpolder bij een groot publiek
Beheerder Kees Bakker, Waterschap Zuiderzeeland, vertelt het verhaal van Gemaal De Kievit
Watererfgoed Noordoostpolder krijgt een plek in de poldergeschiedenis van Nederland
Bewoners, agrariërs, erfgoedexperts, beheerders en communicatiemedewerkers hebben kennis gemaakt met het watererfgoed en verhalen gedeeld
Beheerder Bert Warmolts, Waterschap Zuiderzeeland vertelt over Hevel Kadoelen

Bekijk hieronder het filmpje over het Watersysteem:

Resultaten

173

erfgoedobjecten als input voor het verhaal

Canon

Noordoostpolder

Handreiking

als integrale benadering van het watersysteem

Vragen over dit project

Floris van Oosterhout

Senior adviseur archeologie en cultuurhistorie +31 (0)6 2706 1506 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.