• Services: Technologie en Informatie, Strategie Advies
  • Sectoren: Olie en Gas, Havens en Waterwegen

Veilige doorvoer Fairmaster naar Teporti terminal

Itajaí Brazilië - De Itajaí-Açu rivier in Brazilië kent een zeer fluctuerend stromingsregime. Door het grote aantal scherpe bochten is het een hele uitdaging voor grotere schepen om de rivier 12 km op en af te varen. De Fairmaster, een schip met een lengte van 150 m, is het eerste schip met deze afmeting die de Teporti terminal wil aandoen.

12 Km

veilige transit voor grote schepen

SHIP-Navigator

BEPAALT MAATGEVENDE OMGEVINGSCONDITIES

Om ervoor te zorgen dat schepen van deze grootte de haven kunnen bereiken heeft Arcadis in Nederland simulaties uitgevoerd met SHIP-Navigator, een nautische simulator waarbij rekening gehouden wordt met de omgevingscondities en overige factoren die invloed hebben op een schip. Dit resulteerde in een optimalisatie van de vaargeul en de zwaaikom, ook werden maximaal toelaatbare omgevingscondities gevonden waarbij veilig in- en uitgevaren kan worden.

Op locatie is een nautische workshop gegeven om de manoeuvre door te nemen en de lokale loodsen te laten oefenen met de scheepssimulator SHIP-Navigator. Alle simulaties zijn uitgevoerd onder toeziend oog van marine, havenautoriteit en loodswezen. Aan de hand van aanwijzingen van de Arcadis loods zijn de lokale loodsen er in geslaagd de schepen veilig de rivier op en af te varen.

Dankzij de succesvolle workshop hebben de lokale loodsen, havenautoriteiten en marine vertrouwen gekregen in het veilig navigeren en manoeuvreren met deze grotere schepen. Hierdoor heeft het heavylift-schip, dat al maanden wachtte op toestemming, goedkeuring gekregen om de Teporti-terminal aan te doen. De transit verliep perfect en alle betrokken partijen waren tevreden.

Veilige transit van de Fairmaster over de Itajaí-Açu rivier
Vertrek van de Fairmaster na veilige transit
Laden van offshore modules bij de Teporti terminal
Workshop voor lokale lokale marine loodsen en stakeholders

Resultaten

12 Km

veilige transit voor grote schepen

SHIP-Navigator

BEPAALT MAATGEVENDE OMGEVINGSCONDITIES

Vragen over dit project

Jurjen Wilms

Adviseur Havens +31 (0)6 5523 2190 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.