• Services: Bodemonderzoek en sanering, Kwaliteit milieu en leefomgeving, Realisatie met garantie, Realisatie met garantie
  • Sectoren: Projectontwikkelaars, Aannemers

Vastgoedovername door snelle bodemsanering

Alphen a/d Rijn - De grond onder een winkelcentrum is vervuild met gechloreerde oplosmiddelen. De verontreinigingen zijn van een voormalige chemische wasserij. Door te saneren met In Situ Chemical Oxidation (ISCO), is de bodemkwaliteit verbeterd. De locatie is in 12 dagen tijd behandeld waarna de geplande transactie van het vastgoed kon plaatsvinden. Met een GRiP® contract is het resultaat en de prijs vooraf gegarandeerd.

12

dagen behandelen voor gewenste bodemkwaliteit

Gegarandeerd

resultaat voor vaste prijs

Met een GRiP® contract is het resultaat en de prijs vooraf gegarandeerd

De bron van de ernstige bodem- en grondwaterverontreiniging is behandeld met het injecteren van natriumpermanganaat. Op 13 verschillende locaties in het gebouw, is de grond gedurende 12 dagen op een diepte van 2 tot 10 meter onder het maaiveld geïnjecteerd. Hiermee is de bodemkwaliteit voldoende verbeterd en is een verdere verspreiding van de verontreiniging tegengehouden.  Een aangelegd backup-systeem maakt het in de toekomst mogelijk om opnieuw te injecteren, zonder dat de nieuwe huurder er overlast van heeft. De installatie ligt ondergronds waarbij monstername plaatsvindt via de kruipruimte.  


Resultaten

12

dagen behandelen voor gewenste bodemkwaliteit

Gegarandeerd

resultaat voor vaste prijs

Vragen over dit project

Erik te Poele

Projectleider +31 (0)6 4664 7251 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.