• Services: Duurzame Stedelijke Ontwikkeling, Verkeer en Vervoer, Facility en Property Management, Programmamanagement, Strategische inkoop en contractadvies, Master Planning, Programma- en projectmanagement, Kostenbeheer, Cost Management
  • Sectoren: Publieke Sector, Rijksoverheid, Snelwegen en intelligente vervoerssystemen, Transport

Spitsmijden door beloning reizigers resulteert in minder files

Nederland - In het programma ‘ Beter Benutten’ werken Rijk, regio en bedrijfsleven sinds 2012 samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's via de weg, het water en het spoor te verbeteren. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu leidt dit initiatief aan de hand van een aantal belangrijke mobiliteitsthema’s. De nadruk ligt vooral op het verminderen van files in de spits en de mogelijkheid voor reizigers om slim en snel op de plek van bestemming te komen.

19%

minder files

350

praktische, meetbare maatregelen

Binnen het thema ‘spitsmijden’ wil Beter Benutten automobilisten stimuleren de spits te mijden. Ervaren verkeerskundigen van Arcadis maken sinds het begin van het programma deel uit van het team ‘spitsmijden’ van Beter Benutten. Zij helpen het Ministerie en de Beter Benutten regio’s met het ontwikkelen, vormgeven, aanbesteden en uitvoeren van innovatieve maatregelen op basis van reizigersbeloning.  

Een financiële beloning blijkt uitermate effectief voor de bewustwording van reisalternatieven waardoor reizigers hun gedrag aanpassen. ‘Spitsmijden’ speelt een belangrijke rol bij het behalen van het programmadoel: congesties zijn met 19% afgenomen op specifieke ‘ Beter Benutten’  trajecten in de ochtend- en avondspits. Dit resultaat is gezamenlijk door de regio’s behaald  met een pakket van ruim 350 praktische, meetbare maatregelen. 

Twee belangrijke voorwaarden voor het slagen van deze maatregelen zijn privacybescherming en fraudebeheersing. Dit zijn politiek gevoelige aspecten van spitsmijdenprojecten. Onze experts hebben het Ministerie van IenM doeltreffend ondersteund tijdens het politieke debat zodat de Minister  politieke partijen goed kon informeren en aan kon tonen dat privacy- en frauderisico’s beheersbaar zijn. Geldelijk belonen is door de Kamer beperkt tot maximaal 3 maanden. Kentekencamera’s mogen uitsluitend nog toegepast worden tijdens grootschalige wegwerkzaamheden en onterecht uitgekeerde beloningen moeten voortaan teruggevorderd worden. 

Mede naar aanleiding van het politieke debat onderzoeken wij momenteel in samenwerking met marktpartijen andere, meer innovatieve vormen van ‘belonen’ om de reiziger te verleiden de spits blijvend te mijden. Het invoeren van spelelementen en spaarsystemen van spitsmijdpunten kan kosten efficiënter zijn en een structurele gedragsverandering stimuleren.  

Spitsmijdenprojecten in Nederland zijn een primeur in Europa. Vooral Frankrijk, de UK en België kijken met veel interesse mee en overwegen soortgelijke projecten uit te rollen. 


Resultaten

19%

minder files

350

praktische, meetbare maatregelen

48.000

spitsmijdingen

Vragen over dit project

Rob Mouris

Senior adviseur Verkeer en Vervoer +31 (0)6 2706 1622 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.