• Services: Projectmanagement, Programma- en projectmanagement
  • Sectoren: Publieke Sector, Gemeenten

Routekaart naar een klimaatneutraal Amsterdam Zuidoost

Amsterdam - Amsterdam Zuidoost wil een duurzaam, gezond en CO2-neutraal stadsdeel zijn en heeft tal van initiatieven en kansen voor duurzame energie, energiebesparing en het uitwisselen van reststromen. ZOEnergy ondersteunt de initiatiefnemers om deze kansen te benutten en de ideeën verder te ontwikkelen tot haalbare projecten.

4.000

kiloton CO2 uitstoot per jaar voor klimaat neutraal

70%

emissiereductie

Masterplan Energie ondersteunt de energietransitie

Samen met partijen uit Amsterdam Zuidoost werkt Arcadis vanuit ZOEnergy aan de (energie)transitie en zet voor dit stadsdeel een energie masterplan en businessplan op en werkt het omgevingsmanagement uit. 
Het energie masterplan brengt de potentiële kansen in kaart om 4.000 kiloton CO2 uitstoot per jaar te reduceren om klimaat neutraal te zijn. De veelbelovende technische mogelijkheden die hieruit volgen, kunnen helpen bij het aangaan van vervolggesprekken met betrokken stakeholders. Denk aan het omzetten van GFT in biogas door een vergister of het installeren van douche warmte-terug-win-systemen bij sociale huurwoningen. Op basis van kengetallen wordt in dit plan de hoogte van de investeringen en opbrengsten bepaald. Het businessplan werkt de mogelijkheden van het energie masterplan uit tot businesscases die te gebruiken zijn door de partijen in het gebied. Het omgevingsmanagement ondersteunt daarbij de samenwerking met de belangrijkste stakeholders in het gebied om de interesse voor de opgestelde voorstellen te verkennen.

ZOEnergy

Als aanjager wil ZOEnergy een maatschappelijk rendabele bijdrage leveren aan het behalen van de duurzaamheidsambities van Amsterdam Zuidoost. ZOEnergy streeft naar de oprichting van een lokale, onafhankelijke en maatschappelijk verankerde duurzaamheidsorganisatie. ZOEnergy is voortgekomen uit het Zero Emissions Cities project van het World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Het is een publiek-privaat consortium dat bestaat uit Arcadis, Alliander, DNV GL, Engie, TNO en de gemeente Amsterdam. 

Amsterdam Zuidoost, een gebied met ca. 86.000 inwoners en 6.200 bedrijfsvestigingen, kan technisch ca. 70% van haar emissies reduceren, waarbij 22% van de emissies kosteneffectief gereduceerd kunnen worden.
Masterplan maakt hoe groot de opgave is voor een klimaatneutraal Amsterdam Zuidoost, met een uitstoot van ca. 4.000 kiloton CO2 per jaar
Voor 5 deelgebieden zijn reductiestrategieën en maatregelpakketten opgesteld
Sociale huurwoningen krijgen douche warmte-terug-win systemen
Een anaerobe vergister gaat GFT en swill omzetten in biogas

Resultaten

4.000

kiloton CO2 uitstoot per jaar voor klimaat neutraal

70%

emissiereductie

5

reductie strategieën

Vragen over dit project

Thomas de Groot

Adviseur Energie & Duurzaamheid +31 (0)6 2296 1830 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.