• Services: Contractoplossingen, Kostenbeheer, Programma- en projectmanagement, Kwaliteit milieu en leefomgeving, Strategisch milieuadvies, Strategie Advies, Transformatie en Veerkracht, Cost Management
  • Sectoren: Aannemers, Natuurlijke Hulpbronnen, Metaal en Mijnbouw, Olie en Gas, Financiële Instellingen, Productie en Industrie, Automotive, Chemie en Life Science, Manufacturing & Technology, Retail, Rijksoverheid, Power, Publieke Sector

Richtlijn voor rapporteren over natuurlijk kapitaal

Nederland - Veel bedrijven vinden het een uitdaging om te rapporteren over natuurlijk kapitaal. Gegevens over natuurlijk kapitaal worden vaak door de jaren heen verzameld, maar niet bekeken in hun eigen context. Het project laagdrempelig rapporteren over natuurlijk kapitaal, geïnitieerd door het ministerie van Economische Zaken, biedt bedrijven handvatten om hun rapportage over natuurlijk kapitaal te verbeteren.

Praktisch

Een praktische benadering voor het rapporteren over natuurlijk kapitaal

Data

Voor het rapporteren over natuurlijk kapitaal zijn data gegevens essentieel

Richtlijn voor rapporteren over natuurlijk kapitaal

Het project resulteerde in een richtlijn voor bedrijven om doeltreffender te communiceren over hun relatie met natuurlijk kapitaal door gebruik te maken van al aanwezige informatie binnen de onderneming en de gegevens in de context van natuurlijk kapitaal te presenteren.  

De richtlijn werd ontwikkeld door Arcadis en CREM en uitgezet onder een pilotgroep bestaande uit Nederlandse bedrijven die al rapporteerden over duurzaamheid. Aan de pilot namen zes toonaangevende bedrijven uit verschillende marktsectoren deel. Zij hadden allemaal de wens een duidelijkere koppeling te leggen tussen hun activiteiten en de effecten daarvan op de natuurlijke omgeving en de maatschappij.  

De eerste resultaten van het project bestaan uit een rapportagerichtlijn en een format ter ondersteuning van bedrijven die willen rapporteren over hun prestaties op het gebied van natuurlijk kapitaal. Het verzamelen van de gegevens begint met de toevoeging door het jaar heen van elementen van natuurlijk kapitaal aan al aanwezige managementhulpmiddelen zoals stakeholder engagement, effectrapportages en SWOT-analyses. 

Het dataverzamelingsproces dient ook koppelingen te bevatten met sociale, financiële en milieutechnische prestaties. De grootste uitdaging voor bedrijven is echter om de data te verzamelen waarmee de formats volledig kunnen worden ingevuld.  

Het pilotproject was voor de betrokken bedrijven een eerste poging om de gegevens te bekijken vanuit het perspectief van natuurlijk kapitaal. De samenwerking met de pilotbedrijven en het schrijven van voorbeeldrapportages over natuurlijk kapitaal leidden tot een algemeen beeld van de uitdagingen en kansen rond ‘natuurlijk kapitaal rapportage'. Voor deze ‘nieuwe’ manier van denken zijn gegevens vereist die gewoonlijk niet door bedrijven worden verzameld. Het vraagt om meer en andere kwantitatieve informatie en specifieke locatiegegevens.  De resulterende voorbeeldrapporten zijn vaak te technisch om verder te communiceren. Het is duidelijk dat visuals de boodschap duidelijker overbrengen dan tekst. Om ervoor te zorgen dat natuurlijk kapitaal in de toekomst een ‘gewoon’ onderwerp wordt waarover je nadenkt en dat je meeneemt in de rapportages, moeten de inspanningen verder worden opgevoerd. 

Download hier de richtlijn voor rapporteren over natuurlijk kapitaal  Resultaten

Praktisch

Een praktische benadering voor het rapporteren over natuurlijk kapitaal

Data

Voor het rapporteren over natuurlijk kapitaal zijn data gegevens essentieel

Visuals

Visuals ondersteunen de communicatie naar stakeholders

Vragen over dit project

David Thelen

Adviseur Natuurlijk Kapitaal en Circulaire Economie +31 (0)6 1531 1241 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.