• Services: Projectmanagement, Engineering, Drink- en afvalwaterzuivering, Programma- en projectmanagement, Water Oplossingen, Drink- en afvalwatertransport, Watermanagement
  • Sectoren: Provincies, Waterschappen, Publieke Sector

Renovatie waterzuivering Naardermeer

Naardermeer - Het Naardermeer is het oudste en eerste beschermde natuurgebied van Natuurmonumenten in Nederland. Het water blijft op peil door het water van het IJmeer via de Vecht in te laten. Dat water bevat meer fosfaat dan goed is voor de beschermde flora en fauna. De waterzuiveringsinstallatie wordt geheel gerenoveerd, waarbij de nieuwe installatie energiezuiniger is en meer peil gestuurd wordt bediend.

>10%

minder energie

1,3 mio

m3 per jaar IJmeerwater gemiddeld gezuiverd voor het Naardermeer

Waterzuivering voor geliefd Naardermeer met haar bijzondere waterplanten en diersoorten

Het Naardermeer is geliefd vanwege de bijzondere waterplanten en diersoorten, zoals de purperreiger en de ringslang. Het Natura 2000-gebied ligt hoger dan de omgeving. Hierdoor stroomt er continue water via de ondergrond weg. Daarnaast is er ’s zomers een neerslagtekort, waardoor verdroging dreigt. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht houdt het Naardermeer op peil door water vanuit de Vecht in te laten. Dat water bevat meer fosfaat dan goed is voor de beschermde flora en fauna. Daarom haalt een installatie het teveel aan fosfaat uit het water vóórdat dit het Naardermeer instroomt. De dertig jaar oude waterzuiveringsinstallatie van het Naardermeer is versleten en aan vervanging toe.

Met Waternet (de uitvoeringsorganisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, en de gemeente Amsterdam) leveren we de gerenoveerde installatie op. Arcadis verzorgt het projectmanagement en brengt expertise op gebied van werktuigbouw, contractmanagement, ecologie en watertechnologie in. Omdat het Naardermeer een Natura 2000 gebied is, zijn veel vergunningen vereist waarvoor divers onderzoek nodig is. De zuiveringsinstallatie is toekomstbestendig, robuust en duurzaam. 

Duurzaam GWW

Het project is een proef dat valt onder Duurzaam GWW binnen de waterschappen.  Hierbinnen moet de nieuwe installatie minimaal 10% minder stroom gaan verbruiken en met beperkte grondstoffen en hergebruik van materialen worden gebouwd. Het gemoderniseerde systeem is intelligenter en flexibeler, waarmee waterbeheer op maat mogelijk is.

Voor meer informatie kijk ook hier.

Hoofdrioolgemaal Zeeburgerdijk

Voor Waternet voert Arcadis ook het projectmanagement voor de renovatie van het hoofdrioolgemaal Zeeburgerdijk uit. Naast de renovatie van het gemaal is er ook aandacht voor het monumentale pand boven het gemaal. De verschillende ruimten in en onder het gebouw zijn in gebruik door verschillende organisaties en moeten juridisch, fysiek, technisch en functioneel van elkaar worden gescheiden. Dit heeft bijvoorbeeld impact op het gebouw, de kelders, de nutsvoorzieningen en brandveiligheid. 
Het hoofdrioolgemaal Zeeburgerdijk was ooit het eindgemaal van de gemeente Amsterdam. Nu pompt dit gemaal al lange tijd het afvalwater via een boostersysteem naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie westelijk van Amsterdam. 

Waterzuiveringsinstallatie bij molen de Onrust stuurt het peil en het fosfaatgehalte
NAMO28561

Resultaten

>10%

minder energie

1,3 mio

m3 per jaar IJmeerwater gemiddeld gezuiverd voor het Naardermeer

600

m3/uur maximale capaciteit

Vragen over dit project

Rick Gerritsen

Omgevingsmanager / Adviseur stedelijk water +31 (0)6 2706 0581 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.