• Services: Bodemonderzoek en sanering, Drink- en afvalwatertransport, Drink- en afvalwaterzuivering, Programma- en projectmanagement, Strategische inkoop en contractstrategie, Kwaliteit milieu en leefomgeving, Water Oplossingen, Contractoplossingen
  • Sectoren: Aannemers, Transport, Snelwegen en intelligente vervoerssystemen, Water, Water

PWN en Evides werken veilig in de grond aan drinkwaterleidingen

Noord- en Zuid-Holland - Drinkwaterbedrijven PWN en Evides Drinkwaterbedrijf leveren 24 uur per dag, 7 dagen per week schoon en betrouwbaar drinkwater aan hun klanten in Noord- en Zuid-Holland. Dit gebeurt via een omvangrijk drinkwaterleidingnet. PWN en Evides leggen regelmatig nieuwe leidingen aan, vervangen leidingen of plegen er onderhoud aan. Dit kunnen zij veilig doen dankzij de juiste informatie over de kwaliteit van de bodem waarin zij werken.

3.500

aanvragen behandelen binnen 2 dagen

1.200

locaties op maat bodemonderzoek

Veiligheid van de werknemers en de kwaliteit van het drinkwater gegarandeerd

Tijdens graafwerkzaamheden kunnen werknemers in contact komen met verontreinigingen, die door verschillende oorzaken in de bodem terecht zijn gekomen. Om altijd veilig en verantwoord te kunnen werken, heeft de Nederlandse Arbowet- en regelgeving regels opgesteld. Het drinkwaterbedrijf weet pas welke veiligheidsmaatregelen ze moet nemen bij het aanleggen van leidingen, als de informatie over de bodemkwaliteit bekend is. 

Veiligheidklassen

Met beide drinkwaterbedrijven heeft Arcadis een meerjarig contract afgesloten voor het leveren van informatie over deze bodemkwaliteit. Vanuit deze informatie adviseren we PWN en Evides over de te hanteren veiligheidsklassen, de wettelijke milieuprocedures en het te gebruiken leidingmateriaal zodat de veiligheid van de werknemers en de kwaliteit van het drinkwater gegarandeerd is.  

Snel en correcte bodeminformatie

Van de jaarlijks 3.500 ontvangen aanvragen voor wateraansluitingen, leveren wij binnen één tot twee werkdagen de juiste bodeminformatie aan. Bij 1.200 van de aanvraaglocaties (ca. 30%) is geen bodeminformatie bekend bij de daarvoor beschikbare (digitale) informatiebronnen. Bij deze aanvragen verrichten wij een op maat bodemonderzoek en zorgen ervoor dat het rapport na ruim een week op het bureau ligt. Waar zwaardere milieu- en arbomaatregelen noodzakelijk zijn, wordt namens PWN of Evides op aanleglocaties in de grond gegraven. Van deze 850 locaties worden jaarlijks 500 locaties onder begeleiding van een milieukundig toezichthouder uitgevoerd. Hierbij zorgen wij voor het indienen van de benodigde meldingen, plannen en rapportages bij de overheid en dat de aanleg van de waterleidingen onder deze milieukundige begeleiding wordt uitgevoerd.  Door samen te werken op een specifiek digitaal platform is de dataveiligheid van de klantgegevens gegarandeerd.


Snel bodeminformatie en arbo-, milieu- en leidingadvies bij aanleg en onderhoud aan drinkwaterleidingen
Transparant en constructief samenwerken met PWN en Evides leidt tot continue verbetering werkprocessen, kwaliteit en kostenefficiëntie

Resultaten

3.500

aanvragen behandelen binnen 2 dagen

1.200

locaties op maat bodemonderzoek

500

locaties onder milieukundig toezicht

Vragen over dit project

Ton de Brouwer

Projectmanager bodem +31 (0)6 5073 6418 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.