• Services: Duurzame Stedelijke Ontwikkeling, Stedelijke Planning en Ontwerp, Master Planning
  • Sectoren: Gemeenten, Provincies, Projectontwikkelaars, Publieke Sector

Puntensysteem stimuleert groener bouwen in Den Haag

Den Haag - Den Haag gaat als eerste stad in Nederland een puntensysteem invoeren voor groen- en natuurinclusief bouwen. Hiermee worden ontwikkelaars en architecten verplicht om groen en natuur in de directe omgeving te bevorderen, met bijvoorbeeld groene daken of muren. Het plan werd eerder aangekondigd in het coalitieakkoord en is uitgewerkt door Arcadis. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het systeem niet te ingewikkeld is en dat het geen ontwikkelaars afschrikt. Het systeem is bruikbaar en effectief voor de grote bouwopgaven die gaan komen.

3

punten voor aanleg van een biodivers dak

2

punten voor aanleg van een sedum dak

Bouwen aan een groenere stad

Biodivers, sedum of insectensteen?

In dit puntensysteem wordt vastgesteld hoeveel punten een nieuwbouwproject moet halen. Hoe meer punten, hoe meer maatregelen nodig zijn. Een ontwikkelaar of architect kan bij het maken van zijn ontwerp kiezen uit een lijst met uiteenlopende maatregelen. Aan die maatregelen zijn punten toegekend. Zo is de aanleg van een biodivers dak goed voor 3 punten, de aanleg van een sedum dak levert 2 punten op en het aanbrengen van een insectensteen geeft 1 punt. De architect of ontwikkelaar neemt net zoveel maatregelen totdat hij het totale aantal punten heeft behaald. 
Gemeente Den Haag voert het systeem in fases in. In 2019 begint Den Haag met een aantal projecten in het Central Innovation District, rond de grote stations en de Binckhorst. Bij andere bouwprojecten waar groen- en natuurinclusief bouwen nog niet verplicht is, neemt de stad het systeem als wens in planuitwerkingskaders op.

Vergroening andere steden

Ook buiten Den Haag is er belangstelling. Steden die het puntensysteem willen toepassen, kunnen het toespitsen op lokaal gewenste flora en fauna. De motieven voor ‘vergroening’ verschillen per stad. Vaak spelen gezondheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie, terugdringen van geluidshinder en fijnstof een rol. Ook zijn beleidmakers zich bewust van de economische waarde van groen. Afhankelijk van hun ‘groener bouwen’ beleid kunnen ze puntensysteem strikt of minder strikt invoeren. 

Op  www.binnenlandsbestuur.nl/arcadis kunt u het rapport downloaden.

Wethouder Revis van gemeente Den Haag: “Den Haag staat bekend als prettige leefstad, maar groeit ook enorm. Daarom gaan we bouwen, maar zorgen we er met dit soort maatregelen ook voor dat de stad mooi en groen blijft.”


Resultaten

3

punten voor aanleg van een biodivers dak

2

punten voor aanleg van een sedum dak

1

punt voor aanbrengen van een insectensteen

Vragen over dit project

Max Klasberg

Senior adviseur Ecologie en Natuurwetgeving +31 (0)6 2706 0669 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.