• Services: Water Oplossingen, Drink- en afvalwatertransport, Watermanagement
  • Sectoren: Gemeenten, Provincies, Rijkswaterstaat, Waterschappen, Rijksoverheid, Publieke Sector

Overheden in regio Zaanstreek-Waterland ontwikkelen gezamenlijk klimaatbestendig waterbeleid

Zaanstreek-Waterland - Acht gemeenten binnen de samenwerkingsregio Zaanstreek - Waterland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werken samen aan de beleidsinvulling van de gemeentelijke zorgplichten op grond-, hemel- en afvalwater voor de periode 2018-2023. Dit gebeurt in het kader van het gemeentelijk rioleringsplan van de samenwerkingsregio. Een belangrijke doelstelling is de ontwikkeling van een visie op het klimaatbestendig en water robuust maken van de bebouwde omgeving.

8

gemeenten

1

Waterschap

De gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier – actief in het gebied boven Amsterdam - nemen de gevolgen van de klimaatverandering op de gemeentelijke watertaken in het beleidsproces mee. Zo speelt de samenwerkingsregio in op de initiatieven van het Deltaprogramma  rondom de klimaatbestendige stad 2050 én op de nieuwe Omgevingswet die in 2019 ingaat. Arcadis begeleidt de overheden en zet kennis in op onder meer de gebieden van stedelijk watermanagement en stedelijke inrichting om tot een duurzaam beleid te komen.

Klimaatbestendige stedelijke gebieden

De regio Zaanstreek-Waterland is een waterrijk gebied met drukke steden, historische dorpen en een open platteland. Volgens Sabrina Helmyr programmamanager klimaatadaptatie bij Arcadis, heeft de regio een uitdaging om het stedelijk gebied waterrobuust te maken ,,Het mooie is dat hier maar liefst acht gemeenten sámen met het waterschap de uitdaging aangaan om een gezamenlijk klimaatrobuust water- en rioleringsbeleid te formuleren. En dat in heel kenmerkend historisch gebied. 

Wateroverlast en schade voorkomen

Door de toenemende hevige regenval staat verduurzaming van het stedelijk waterbeheer hoog op de agenda. Als partijen meer samenwerken en langer vooruit kijken, kunnen investeringen aan riolering, watersysteem en openbare ruimte beter op elkaar afgestemd worden om hevige pieken op te kunnen vangen. Zo voorkomen de gemeenten ongewenste wateroverlast en schades én zetten ze middelen effectiever in.’’


Omgevingswet

Resultaten

8

gemeenten

1

Waterschap

1

Gebiedsgericht beleid

Vragen over dit project

Sabrina Helmyr

Programmamanager Klimaatadaptatie +31 (0)6 2706 0113 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.