• Services: Digital Innovation
  • Sectoren: Transport

Onderzoek zelfrijdende voertuigen provincie Noord-Holland / Vervoerregio Amsterdam

Regio Amsterdam - De Provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam werken samen in metropoolregioverband aan het programma Smart Mobility 2018-2022. Daarnaast is de Provincie bezig met haar middellange en lange termijn koers voor 2050. Een onderzoek geeft inzicht in de impact van zelfrijdende voertuigen.

Input

Smart Mobility Koers Provincie Noord-Holland

5

gebiedstypes in kaart gebracht

Met volledig zelfrijdende auto’s, neemt de drukte op de wegen in Noord-Holland toe

De ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit gaan snel. Voertuigen en schepen worden steeds slimmer en nemen bestuurders al taken uit handen. Volledig automatische auto’s en schepen zijn in ontwikkeling. Dat (volledig) zelfrijdende auto’s er aan komen, is iets waar niemand over twijfelt, maar wanneer is nog de vraag. En wat betekent de komst van zelfrijdende voertuigen voor de wegen, de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de provincie? En wat gebeurt er met het openbaar vervoer in de toekomst?  

De komst van zelfrijdende voertuigen brengt veel onzekerheden met zich mee en als alle auto’s volledig zelfrijdend worden, dan zal de drukte op de wegen in Noord-Holland toenemen. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek dat Arcadis samen met TNO voor provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam heeft uitgevoerd. 

Voor het onderzoek zijn verschillende scenario’s uitgewerkt voor de effecten van zelfrijdende voertuigen op stedelijke en minder verstedelijkte gebieden in Noord-Holland. De scenario’s zijn extreem gekozen om inzicht te krijgen in de maximale impact en verschillen in de wijze waarop autobezit en autodelen zich ontwikkelen. Bij volledig zelfrijdende voertuigen is er geen chauffeur, rijervaring of rijbewijs meer nodig, waardoor meer mensen van deze voertuigen gebruik zouden kunnen maken en het dus drukker kan worden op de Noord-Hollandse wegen. De effecten zijn echter nog met grote onzekerheid omgeven.  

Bekijk het onderzoeksrapport.


Inzicht in interventies die de Provincie kan gebruiken
Inzicht impact van zelfrijdende voertuigen voor 5 verschillende gebiedstypen

Resultaten

Input

Smart Mobility Koers Provincie Noord-Holland

5

gebiedstypes in kaart gebracht

Vragen over dit project

Hendrik Jan Bergveld

Senior adviseur beleidsadvisering mobiliteit +31 (0)6 2706 0591 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.