• Services: Bodemonderzoek en sanering, Kwaliteit milieu en leefomgeving
  • Sectoren: Gemeenten, Provincies, Rijksoverheid, Publieke Sector

Onderzoek PFOA gemeente Dordrecht

Dordrecht - Een fabriek in Dordrecht heeft de chemische stof PFOA gebruikt en via de lucht uitgestoten. Deze verontreiniging staat hoog op de politieke agenda, op gemeentelijk, provinciaal én landelijk niveau. Als gevolg van luchtdepositie wordt in de omgeving PFOA gemeten in grond en grondwater. De bevolking maakt zich zorgen over de gezondheid, en woningbouwprojecten stagneren door de onduidelijkheid rondom de grondverzet. In dit project heeft Arcadis de verontreiniging in kaart gebracht en advies gegeven over hergebruik van grondstromen.

Stagnatie

bouwprojecten opgeheven

Risico's

Inzicht in risico’s voor mens en milieu

Wat is PFOA?

PFOA is een giftige fluorverbinding. De stof breekt niet af en stapelt zich op in het milieu. Daardoor zijn de risicogrenzen in grond en water bijzonder laag. PFOA en ook PFOS horen bij de PFAS-groep. Deze stoffen zijn in heel veel producten gebruikt zoals brandblusschuim, teflon en vlekkenbescherming. Voor de grond en het grondwatersysteem zijn ze een nieuwe of opkomende verontreiniging met een complex karakter en hoog risico op cross-contaminatie.

Onderzoek en advies

In opdracht van de gemeente Dordrecht is onderzoek uitgevoerd met een in eigen beheer ontwikkeld meetprotocol naar de omvang en risico’s van de verontreiniging, waarbij is samengewerkt met het RIVM. In een straal van meer dan 15 km rondom de chemische fabriek heeft Arcadis bekeken welke concentraties PFOA aanwezig zijn in grond en grondwater en of de risicogrenswaarden in grond en het grondwater worden overschreden. Parallel daaraan hebben we een advies gegeven voor het hergebruiksbeleid van grond aan de gemeenten van de regio.

Onderzoek heft stagnatie voor grondverzet op waardoor meerdere bouwprojecten en ontwikkelingen vlot getrokken zijn
Door identificatie zijn plaatselijke risico’s voor de volksgezondheid opgeheven

Resultaten

Stagnatie

bouwprojecten opgeheven

Risico's

Inzicht in risico’s voor mens en milieu

Vragen over dit project

Hans Slenders

Adviseur bodem en grondwater +31 (0)6 2706 1491 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.