• Services: Duurzame Gebiedsontwikkeling, Planvorming, milieueffectstudies en natuur
  • Sectoren: Projectontwikkelaars, Gemeenten, Provincies

Omgevingswet als instrument voor Nederlandse energietransitie

Nederland - 30 Energieregio’s werken aan een Regionale Energiestrategie (RES) om in 2030 de helft minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Dit willen zij bereiken door het opwekken van duurzame energie en het toepassen van alternatieve warmtebronnen. Nieuwe projecten zoals zonne- en windmolenparken moeten vóór 2025 een vergunning hebben. Daarom hebben de energieregio’s behoefte aan kennis over hoe zij de instrumenten van de Omgevingswet kunnen inzetten. Met masterclasses en een praktische handreiking helpt Arcadis en Over Morgen hen hierbij.

30

energieregio’s

Kennisontwikkeling door samenwerking

Het plaatsen van  zonne- en windmolenparken heeft een behoorlijke invloed op onze fysieke leefomgeving. Wat is bijvoorbeeld de invloed van zo’n park op het landschap? Of hoe staat met het welzijn van inwoners van een woonwijk? 

Het is een uitdaging om de abstracte plannen te vertalen naar ruimtelijke voorwaarden en vervolgens vergunningen te krijgen voor een concrete uitvoering hiervan. Specialisten van Arcadis adviseren gemeenten en andere regionale stakeholders over welke instrumenten uit de Omgevingswet zij kunnen inzetten om de plannen te realiseren. Samen met NLIngenieurs, het BNSP Kennislab en andere adviesbureaus werkt Arcadis aan kennisontwikkeling voor dit thema. 

Masterclasses

Tijdens de masterclasses beantwoorden onze adviseurs vragen van gemeenten op het vlak van duurzame energie, gebiedsontwikkeling en juridische kennis. Denk aan vragen zoals: ’Hoe geef je participatie vorm voor energieprojecten met de Omgevingswet?’, ‘Hoe zet je een omgevingsplan en programma in om woonwijken aardgasvrij te maken?’ en ‘Hoe leg je voorwaarden aan de ontwikkeling van een energieproject vast in de omgevingsvisie, programma of omgevingsvergunning.’

Instrument programma

Voor drie RES-regio’s werken experts van Arcadis en Over Morgen aan een pilot voor een handreiking over het Omgevingswetinstrument ‘programma’ zodat alle RES-regio’s hiervan kunnen leren. Met de handreiking worden de gemeenten wegwijs gemaakt in wanneer ze een programma kunnen inzetten om de plannen van de RES uit te voeren, én hoe en met wie ze dit kunnen doen. 

Hoe zet je een omgevingsplan en programma in om woonwijken aardgasvrij te maken?
Hoe leg je voorwaarden aan de ontwikkeling van een energieproject vast in de omgevingsvisie, programma of omgevingsvergunning?
Hoe geef je participatie vorm voor energieprojecten met de Omgevingswet?

Resultaten

30

energieregio’s

Vragen over dit project

Fenna Wielenga

Adviseur Gebiedsontwikkeling en Energietransitie +31 (0)6 1523 7925 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.