• Services: Asset management, Strategie Advies, Engineering, Asset Management, Tunnels
  • Sectoren: Publieke Sector, Provincies, Aannemers

Dagelijks beheer voor drie belangrijke wegtunnels in Noord-Holland

Provincie Noord-Holland, Nederland - De N201 is een belangrijke verbindingsweg in Noord-Holland. Deze drukke weg liep dwars door drie dorpskernen. Het provinciaal bestuur heeft daarom besloten de weg om te leggen. In deze omlegging zijn een tunnel en een aquaduct aangelegd om de doorvaart van schepen zo min mogelijk te hinderen. Het gaat om de Waterwolftunnel en het Amstel Aquaduct. In dezelfde provincie ligt ook de Abdijtunnel, een tunnel voor het openbaar vervoer naast de Schipholspoortunnel. De Abdijtunnel wordt binnenkort gerenoveerd.

10 jaar

Verzekerd van veilige, optimaal beschikbare wegtunnels

Veiligheid en beschikbaarheid tunnels

De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het beheer van genoemde tunnels en de inrichting van de beheerorganisatie. Zij onderkent dat er in de exploitatiefase van deze wegtunnels grote risico`s voor de veiligheid én beschikbaarheid kunnen optreden. Wegtunnels zijn technisch complexe objecten en de recente tunnelwetgeving, WARVW, stelt hoge eisen aan de veiligheid. Al met al is het een forse opgave om de risico`s voor veiligheid en beschikbaarheid te beheersen. Dit stelt hoge eisen aan de competenties en specifieke expertise van de beheerorganisatie.

Exploitatie door Managing Agent

De provincie heeft de ambitie een professionele regieorganisatie te worden. Zij heeft daarom besloten de exploitatie van de tunnels bij een marktpartij neer te leggen die over voldoende expertise beschikt. Arcadis won de aanbesteding en is nu Managing Agent. Arcadis is integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van de tactische en operationele exploitatieprocessen om de tunnels en bijbehorende systemen veilig en toegankelijk voor verkeer te houden. Het strategisch beheer blijft de primaire verantwoordelijkheid van de provincie. De Managing Agent werkt als gedelegeerd opdrachtgever en is verantwoordelijk voor de planmatige opzet, organisatie, afstemming, rapportage en uitvoering van de werkzaamheden die nodig zijn om de afgesproken resultaten te behalen.

Organisatie Managing Agent

De Managing Agent omvat zes functionarissen op de posities Operationeel Tunnelbeheerder, Coördinator Tunnelveiligheid, Clusterhoofd Bediening & Bewaking, Clusterhoofd Technisch Beheer, Medewerker Civiel en Medewerker Installaties. Ook nemen deze functionarissen de rol van Calamiteitencoördinator roulerend waar.
 

Bekijk YouTube filmpje Aquaduct Uithoorn afgesloten voor groot onderhoud.


Resultaten

10 jaar

Verzekerd van veilige, optimaal beschikbare wegtunnels

<45 minuten

aanwezig bij calamiteiten

Vragen over dit project

Rob Snijders

Directeur Marktgroep Energie en Infra-objecten +31 (0)6 2706 1858 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.