• Services: Architectonisch ontwerp, Landschapsarchitectuur, Architectuur, Strategie Advies, Investeringen en Financiering, Kwaliteit milieu en leefomgeving, Duurzame Gebiedsontwikkeling
  • Sectoren: Projectontwikkelaars, Financiële Instellingen, Publieke Sector, Gemeenten

Hoe financier je veerkracht in de stad?

Europa - Nederlandse steden staan voor de opgave om de juiste investeringsbeslissingen te maken voor een gezonde en veerkrachtige leefomgeving. Na het formuleren van visie, beleid en uitvoeringsagenda’s, missen zij vaak de processtap om geldstromen vrij te maken om hun ambities te realiseren. Met een juiste procesaanpak en inzet van een economische tool zetten steden de eerste stappen richting het ontwikkelen van een financieringsstrategie voor toekomstbestendige ontwikkelingen in een multi-stakeholder setting. Hiermee anticiperen steden op de benodigde transities. Voor de Europese steden Manchester, Gent, Rotterdam, Vejle en Hamburg is deze methode succesvol toegepast.

Een procesaanpak voor het vrijmaken van geldstromen

De vanuit overheid gestimuleerde risicogestuurde benadering verrijken wij met een strategische batengerichte benadering. Met onze methode brengen we ontwikkelmogelijkheden in beeld om steden veerkrachtig in te richten en maken we het mogelijk om bijbehorende maatregelen beter en sneller financierbaar te maken.

Financieel inclusief ontwerp

De procesaanpak waar wij gebruik van maken, noemen wij Optioneeren. Deze aanpak heeft het karakter van een multi-stakeholdersessie waarin ontwerp, economische analyse, financiën en beleid worden gecombineerd. In een twee-daagse sessie wordt middels een iteratief proces het ontwerp van een geplande ontwikkeling geoptimaliseerd tot een veerkrachtig ontwerp. Alle stakeholders met een belang in de dynamiek en ontwikkeling van het projectgebied nodigen we uit aan de ontwerptafel. Een kernteam met daarin een procesbegeleider, architect/ontwerper en econoom zorgen gezamenlijk voor het tot een succes maken van de sessie.

Bankable Resilience Tool

Voor de optimalisatie van het ontwerp in relatie tot financieringsmogelijkheden zetten wij de Bankable Resilience Tool (BaRT) in. Deze tool is gebaseerd op de methodiek van maatschappelijke kosten-baten-analyse (MKBA). De tool geeft tijdens de sessie inzicht in de brede maatschappelijke kosten en baten van een veerkrachtig ontwerp. Een breed spectrum aan baten komt hierbij aan bod. Van gezondheid, geluidsreductie en biodiversiteit tot vastgoedwaarde. Daarnaast koppelt de tool de kosten en baten aan relevante stakeholders. Door het gesprek te voeren over sociaaleconomische kosten en baten met alle betrokken stakeholders (zowel publiek als privaat), wordt een ontwerp geoptimaliseerd en een eerste stap gezet voor het formuleren van een financieringsstrategie voor de ontwikkeling. Hierbij helpen wij stakeholders om elkaar te begrijpen en elkaars taal te spreken.

Financiële arrangementen voor korte en lange termijn

Het resultaat van onze aanpak is dat de deelnemers samen komen tot ontwikkelmogelijkheden waarbij kosten en baten per stakeholder inzichtelijk zijn. Op basis hiervan kunnen keuzes gemaakt worden voor investeringsbeslissingen en financiële arrangementen voor de korte en lange termijn die bijdragen aan het veerkrachtig inrichten van de stad.

Samen met verschillende steden hebben wij de strategie voor het financieren van klimaatadaptatie uitgestippeld. Lees hier hoe Greater Manchester en Gent de resultaten van optioneeren de hun inzichten benutten om geldstromen vrij te maken voor het veerkrachtig maken van districten in hun stad.

Alle stakeholders met een belang in de dynamiek en ontwikkeling van het gebied brengen hun belangen en visie aan onze ontwerptafel.

Vragen over dit project

Eric Schellekens

Senior adviseur klimaatadaptatie +31 (0)6 2706 1605 Stel mij een vraag

Ron Vreeker

Economie specialist +31 (0)6 5073 6805 Stel mij een vraag

Timo Cents

Landschapsarchitect +31 (0)6 5073 6319 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.