• Services: Duurzame Stedelijke Ontwikkeling, Kwaliteit milieu en leefomgeving, Master Planning
  • Sectoren: Aannemers, Gemeenten, Publieke Sector

Het soortmanagementplan geeft de natuur in Den Haag een centrale rol

Den Haag - De renovatie en verduurzaming van woningen combineren met het behoud van gebouwbewonende planten en dieren. Gemeente Den Haag en de vijf Haagse woningcorporaties (Haag Wonen, Staedion, Vestia, Duwo en Arcade) gebruiken samen een soortmanagementplan (SMP) om een wettelijke ontheffing te krijgen.

5

diersoorten duurzaam beschermd

33%

van de gebouwen van Den Haag

Eerste samenwerking in Nederland tussen gemeente en woningcorporaties voor bescherming van planten en dieren

Met deze nieuwe aanpak kunnen gemeente en woningcorporaties aantoonbaar sneller, eenvoudiger en goedkoper ruimtelijke  ingrepen zoals beheer, onderhoud, renovatie organiseren die van invloed zijn op beschermde soorten. Bij toekomstige bouwontwikkelingen krijgt de natuur in Den Haag zo een centralere rol. Ook bij de inrichting van de buitenruimte wordt tegelijk meer rekening gehouden met de natuur in de stad. Zo vergroent de stad en verbeteren de leefomstandigheden van dieren. 

De woningcorporaties moeten bij sloop, beheer en onderhoud van woningen gedegen onderzoek doen naar de mogelijke aanwezigheid van beschermde planten en dieren. Woningen herbergen vaak beschermde broedvogels (huismus, gierzwaluw) en vleermuizen. Een soortmanagementplan geeft per beschermde soort een blauwdruk en routeplanner met gestandaardiseerde werkprotocollen en concrete mitigatiemaatregelen. Een renovatie kan bijvoorbeeld effect hebben op biotopen. Door dit tijdig en op gebiedsniveau te mitigeren, komen de populaties niet onder druk te staan. Onder die voorwaarde kan een gebiedsontheffing voor de Wet Natuurbescherming worden aangevraagd voor alle beschermde soorten en typen ingrepen waar woningcorporaties mee te maken hebben. Het voordeel voor woningcorporaties en de bewoners is dat de kans vertraging van projecten vermindert en de natuuropgaven op wijk- en buurtniveau aangepakt kunnen worden. Voor de gemeente en woningcorporaties stelt Arcadis het SMP op.  Natuurinclusieve maatregelen zorgen voor een duurzame bescherming van 5 diersoorten in 33% van de gebouwen van Den Haag. Vanuit natuurwetgeving hebben alle ingrepen aan gebouwen een juridische dekking.

In de media
- Website CoBouw 
- BNR radio 
- Website Zoom Media 
- Website FD (artikel alleen beschikbaar met log-in)
- Website Corporatie Gids

Resultaten

5

diersoorten duurzaam beschermd

33%

van de gebouwen van Den Haag

Vragen over dit project

Max Klasberg

Senior adviseur Ecologie en Natuurwetgeving +31 (0)6 2706 0669 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.