• Services: Investeringen en Financiering, Duurzame Gebiedsontwikkeling, Programma- en projectmanagement, Strategie Advies, Kwaliteit milieu en leefomgeving, Kostenbeheer, Cost Management
  • Sectoren: Rail en Public Transport, Publieke Sector, Gemeenten, Transport

Herontwikkeling spoorzone Delft verbetert leefomgeving

Delft - De herontwikkeling van de Spoorzone in Delft maakt de binnenstadsrand leefbaarder en aantrekkelijker. Een ruim en goed bereikbaar ondergronds treinstation met een verdubbeling van sporen is onderdeel van een compact knooppunt voor openbaar vervoer. Er is ruimte voor nieuwbouw, groen en water.

4

sporen in spoortunnel

24

hectare omvang

Stad beter bereikbaar door verdubbeling treinsporen

Het treinviaduct was jaren een knelpunt in Delft. Het zorgde voor (geluids)overlast, ontsierde het historische stadsbeeld en leverde veiligheidrisico’s op. Daarbij waren twee treinsporen niet berekend op de groei van het treinverkeer en voldeed het krappe station niet aan de huidige eisen. Hoog tijd om de Spoorzone Delft grondig aan te pakken.  

Het oude spoorviaduct is gesloopt. De vrijgekomen ruimte en het gebied eromheen zijn veranderd in een compact openbaar vervoer knooppunt voor trein, bus, tram, fiets en voetgangers. De 2.300 meter lange spoortunnel heeft vier sporen. Het nieuwe station en het stadskantoor zijn geïntegreerd in één gebouw. Er zijn 650 parkeerplaatsen in de parkeergarage en de fietsenstalling heeft 7.000 plekken. 

De wijken aan weerszijden van het spoor sluiten beter op elkaar aan. De westrand van de binnenstad wordt aantrekkelijker ingericht door aanleg van grachten en water. Naast de 800 nieuwbouwwoningen komt er ruimte vrij voor openbaar gebied en een nieuw stadspark.    

Financieel architect 

Voor de stedelijke ontwikkeling en de realisatie van het knooppunt voor het openbaar vervoer richt Gemeente Delft hiervoor Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft op. Als financieel architect voor Spoorzone Delft brengt Arcadis het project financieel in kaart en bewaken de haalbaarheid tijdens de uitvoering. Mooi om te zien dat de uitgangspunten bij de start van het project ook tijdens de uitvoering werkbaar zijn. En dat tijdens een financiële en vastgoed crisis. 


Financiële fasering

In de eerste fase (2000-2008) zijn scenario’s en ontwerpvarianten financieel doorgerekend en beoordeeld. Met een analyse van risico’s en kansen is een haalbare business case opgesteld en gecontracteerd. Daarna is de aanleg van de spoortunnel gestart. Een uitdagende start door de financiële crisis en later de vastgoedcrisis. Door creatieve oplossingen rond liquiditeit en financierbaarheid is de hinder hiervan voor de uitvoering geminimaliseerd.  

Bij de realisatie van de eerste twee tunnelbuizen en het stadskantoor tussen 2008 en 2014 heeft Arcadis het financieel projectmanagement en projectcontrol verzorgd, waaronder een actuele business case, de grondexploitatie van de gebiedsontwikkeling, het kostenmanagement van het station en het stadskantoor, de opzet en implementatie van risicomanagement en tot slot de totale rapportage. 

De financiële en vastgoedcrisis heeft de haalbaarheid van het project flink onder druk gezet. Vooral de ontwikkeling van het vastgoedprogramma heeft flinke vertraging opgelopen, de grondprijzen van de eerste uitgifte vielen lager uit en de inkomsten van rente op tegoeden vielen tegen. Uiteindelijk zijn de plannen voor de gebiedsontwikkeling geflexibiliseerd, vielen de kosten van leningen mee en kon de aanleg van het openbaar gebied binnen budget worden uitgevoerd. 

Tunnelveiligheid 

Binnen het project Spoorzone Delft zijn we ook betrokken bij de tunnelveiligheid. Voor ProRail heeft Arcadis de tunnelveiligheidssystemen ontworpen en aangesloten op de verkeersleiding in Den Haag. Deze zorgen ervoor dat de treinen veilig door de tunnel rijden en op tijd tegen worden gehouden bij eventuele problemen.Resultaten

4

sporen in spoortunnel

24

hectare omvang

1.000

nieuwe duurzame woningen

Vragen over dit project

Derek Lampe

Adviseur Contracten +31 (0)6 2039 4029 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.