• Services: Programma- en projectmanagement
  • Sectoren: Gezondheidszorg, Publieke Sector

Herhuisvestingsprogramma voor De Hartekamp Groep

Heemstede - Met een groot herhuisvestingsprogramma in de gehandicaptenzorg creëert de Hartekamp Groep voor honderden cliënten nieuwe woningen, dagbestedingslocaties en overige voorzieningen in de Regio Zuid-Kennemerland.

200

Cliënten wonen op het Hartekampterrein

100

Cliënten wonen in nieuwe woon- en dagbestedingsruimten in de regio Haarlem

Mensen met een verstandelijke beperking voelen zich thuis in hun nieuwe leefomgeving

Mensen met een beperking willen ook een leven leiden dat past bij hun mogelijkheden en ambities. Daarbij hebben zij niet alleen passende zorg en ondersteuning nodig, maar ook een goede woonomgeving.  Voor cliënten, hun families en voor de medewerkers van de Hartekamp Groep is de lang gekoesterde wens uitgekomen: wonen en werken in ruime, moderne groepswoningen en appartementen, voorzien van alle benodigde faciliteiten.  

De boven- en ondergrondse infrastructuur en de gebouwen op het monumentale landgoed in Heemstede waren aan een totale vernieuwing toe. Bestaande paviljoens zijn gesloopt waardoor alle cliënten moesten verhuizen. Voor 100 cliënten is nieuwbouw buiten het terrein gerealiseerd en ruim 200 cliënten zijn teruggekeerd naar hun nieuwe huisvesting op het Hartekampterrein. Samen met de Hartekamp Groep hebben we het herhuisvestingprogramma opgezet. Naast begeleiding van de diverse sloop-, nieuwbouw en verbouwtrajecten is ondersteuning geboden op het gebied van vastgoedbeleid en meerjarenonderhoud. 

Het maken van deze plannen vindt voor een deel plaats in samenwerking met derden, zoals woningcorporaties. Het project is op tijd, binnen budget en met transparant projectmanagement opgeleverd ondanks de druk door de gewijzigde bekostiging vanuit de overheid.


Herhuisvestingsprogramma voor De Hartekamp Groep
Goed luisteren levert een leef- en werkomgeving op die aan alle wensen voldoet.


Resultaten

200

Cliënten wonen op het Hartekampterrein

100

Cliënten wonen in nieuwe woon- en dagbestedingsruimten in de regio Haarlem

Vragen over dit project

Dirk Pansier

Projectmanager +31 (0)6 5200 5728 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.