• Services: Verkeer en Vervoer, Programma- en projectmanagement, Kostenbeheer, Kwaliteit milieu en leefomgeving, Stedelijke Planning en Ontwerp, Projectmanagement, Kosten- en Commercieel Management, Strategische inkoop en contractstrategie, Contractoplossingen, Engineering, Bodemonderzoek en sanering, Strategisch milieuadvies, Planvorming, milieueffectstudies en natuur, Watermanagement, Master Planning, Cost Management
  • Sectoren: Projectontwikkelaars, Financiële Instellingen, Transport, Water, Gemeenten, Waterschappen, Publieke Sector

Green Park Aalsmeer

Aalsmeer - Green Park Aalsmeer ligt naast ’s werelds grootste bloemenveiling. Met Schiphol om de hoek is dit een toplocatie voor sierteelt gerelateerde bedrijven, maar ook voor spin-off bedrijven uit de Home, Gift & Garden sector en elke andere regionale en internationale logistieke ondernemer. Het bedrijvenpark levert daarmee een grote bijdrage aan de groei van logistiek in de metropoolregio Amsterdam.

105

hectare bedrijventerrein

Bedrijvenpark draagt bij aan groei en logistiek regio Amsterdam

Op het voormalige kassengebied tussen Schiphol en de bloemenveilingen van Aalsmeer realiseert Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV een bedrijventerrein van uiteindelijk 105 hectare groot. Een groot deel van de bedrijfskavels is inmiddels opgeleverd en zijn vooral bedoeld voor bloem- en sierteelt gerelateerde bedrijven, logistiek en de Home, gifts & Garden sector. Door de crisis en de daarna herstellende economie is er een nieuwe structuurvisie opgesteld waardoor er inmiddels ook een grote bakkerij en een parkeerplaats voor Schiphol zit. Midden in deze gebiedsontwikkeling ligt de nieuwe N201 die voor de ontsluiting van de bedrijventerreinen zorgt. Het is de planning de acht deellocaties in 2024 te ontwikkelen.

Integrale civieltechnische ontwikkeling

Green Park Aalsmeer is een ontwikkeling van de gemeente Aalsmeer en Uithoorn. Regionaal gebiedsontwikkelaar SADC verzorgt hier het projectmanagement en de internationale markerting en acquisitie. Voor Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV verzorgt Arcadis de gehele civieltechnische ontwikkeling van het gebied. Van projectmanagement en omgevingsmanagement tot terreinbeheer en vergunningenmanagement. En van het ontwerpen inclusief alle benodigde onderzoeken tot het maken van bestekken voor het bouw- en woonrijpmaken inclusief ramingen en de aanbestedingsprocedures. Arcadis is tevens verantwoordelijk voor de directievoering en toezicht.


Ontwikkeling voormalig vervallen kassengebied naar 105 hectare bedrijventerrein
De nieuwe N201 ontsluit Green Park Aalsmeer
Bedrijvenpark draagt bij aan groei en logistiek regio Amsterdam

Resultaten

105

hectare bedrijventerrein

Vragen over dit project

Mark van Kempen

Projectmanager infrastructurele stedelijke ontwikkeling +31 (0)6 2706 2276 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.