• Services: Master Planning, Kwaliteit milieu en leefomgeving
  • Sectoren: Gemeenten, Productie en Industrie, Natuurlijke Hulpbronnen, Publieke Sector, Projectontwikkelaars, Transport

Gemeenten anticiperen op Omgevingswet met rioleringsbeleid en rioolheffing

Nederland - Voor gemeenten gaat vanwege de Omgevingswet het verplichte beleidsdocument ‘Gemeentelijk Riolerings Plan’ (GRP) vervallen. In dit document nemen gemeenten hun uitgaven en investeringen voor de gemeentelijke watertaken op en bepalen op basis hiervan de hoogte van de gemeentelijke rioleringsheffing voor burgers en bedrijven.

Met de Omgevingswet vervalt de wettelijk verplichting om dit document elke 4 jaar opnieuw op te stellen. Omdat gemeenten beleid, planning en financiën ook in de toekomst moeten blijven regelen, helpt Arcadis inmiddels een groot aantal gemeenten met voorsorteren. De vraag hoe het beleidsveld water in te brengen in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan/-programma staat daarbij centraal.


Vragen over dit project

Bas Bierens

Hoofd Stedelijk Water en Senior adviseur Klimaatadaptatie +31 (0)6 5073 6783 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.