• Services: Digital Innovation, Strategie Advies
  • Sectoren: Gemeenten, Provincies, Publieke Sector

Gemeente Venray voert Digitaal Stelsel Omgevingswet in

Venray - De gemeente Venray heeft in beeld gebracht wat de impact van de invoering van het Digitaal Stelsel voor de nieuwe Omgevingswet is. De analyse geeft inzicht in de omvang van de veranderopgave en vormt de basis voor een plan van aanpak.

Inzicht en bewustwording helpen om op tijd te kunnen anticiperen op de Omgevingswet en de nieuwe werkwijze in te passen in het reguliere werk.  Om te komen tot een beoogde integrale aanpak, is begrip voor elkaars werkzaamheden nodig.  Daarom trekt Venray een half jaar uit om de impact te bepalen en draagvlak te creëren voor de veranderopgave van het Digitaal Stelsel. Gemeente en Arcadis nemen de betrokken (beleids-)specialisten in workshops en met opdrachten mee in: 
Het totaal aan relevante geldende regels en effecten hiervan (o.a. bruikbaarheid informatie). 

  • De logica en samenhang of eventuele conflicten hiertussen. 
  • Afwegingsruimte ten opzichte van wettelijke (milieu)normen.
  • Benodigde  ontschotting voor de realisatie van integraliteit, binnen de gemeente en  in relatie met bijvoorbeeld RUD.
  • Inzicht in actualiteit, beschikbaarheid en bruikbaarheid van aanwezige informatie. 
  • Inzicht in de noodzakelijke veranderopgave voor de informatievoorziening en overige invoeringsaspecten. 
  • Inzicht en begrip voor het werk van anderen (integraal werken).

Per activiteit is bepaald wat de beste werkvorm is en wie het best kan aanschuiven. Het resultaat is een organisch proces waarbij betrokkenen al werkende leren. Het is een proces van regelmatig terugkijken, ervan leren en verbeteren. Deze leerpunten kunnen zij ook toepassen in andere integrale deelopdrachten van de Omgevingswet. Het eindrapport met daarin ook de praktische resultaten, conclusies en bevindingen is gepresenteerd aan College, management en betrokken medewerkers. 

Vragen over dit project

Wim van Pijkeren

Senior adviseur +31 (0)6 2706 0098 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.