• Services: Master Planning, Kwaliteit milieu en leefomgeving
  • Sectoren: Gemeenten, Natuurlijke Hulpbronnen, Publieke Sector, Projectontwikkelaars, Productie en Industrie, Transport

Gemeente Uithoorn bepaalt ambities en streefbeeld Omgevingswet

Uithoorn - Als eerste stap in de invoering van de Omgevingswet, start de gemeente Uithoorn een politiek-bestuurlijke en ambtelijke verkenning van de wensen en randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie. Met een plan van aanpak start de gemeente het implementatietraject.

Omgevingswet

Om duidelijk te krijgen wat de ambitie en het streefbeeld van Uithoorn is, inventariseert  de gemeente samen met Arcadis de wensen en randvoorwaarden van een grote groep interne stakeholders, waaronder College van B&W, de gemeentesecretaris, afdelingshoofden en clusters van ambtenaren die straks met de Omgevingswet moeten gaan werken. 

Na  de verkenning is een Plan van Aanpak opgesteld, gebaseerd op de ambitie, wensen, randvoorwaarden, middelen en financiën. Ook is een projectgroep geformeerd met daarin de belangrijkste stakeholders binnen de gemeente. Zij gaan het implementatietraject verder vorm geven. De gemeente beschikt nu over een opmaat implementatietraject van de Omgevingswet tot en met 2021.Vragen over dit project

Bob van Horne

senior Projectleider +31 (0)6 4664 7241 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.