• Services: Digital Innovation, Landschapsarchitectuur, Strategisch milieuadvies, Planvorming, milieueffectstudies en natuur, Architectuur
  • Sectoren: Gemeenten, Power, Publieke Sector, Water

Geluidsverwachting.nl: Inzicht in geluid, slagschaduw en beleving van windturbines

Nederland - Verduurzaming van onze energievoorziening staat hoog op de agenda en de komende jaren verrijzen er steeds meer windparken. Bij de ontwikkeling van deze windparken maken omwonenden zich vaak zorgen over geluidshinder en hinder door slagschaduw. De onzekerheid over mogelijke hinder en het gevoel geen controle over de situatie te hebben zorgt voor onrust bij omwonenden.

MEER

inzicht voor exploitanten, omwonenden en gemeenten

MINDER

hinder voor omwonenden

Unieke app biedt waardevolle inzichten voor omwonenden, gemeenten en exploitanten

Draagvlak

Omwonenden zijn vooral bezorgd over mogelijke hinder. Hinder van onder andere slagschaduw, horizonvervuiling, ecologische gevolgen, maar vooral geluidshinder. Het draagvlak voor duurzame energieontwikkeling neemt toe wanneer omwonenden en stakeholders zich gehoord en betrokken voelen. Als zij het gevoel hebben dat ontwikkelaars, exploitanten, lokale en provinciale overheden hun belangen zorgvuldig meewegen bij de ontwikkeling en exploitatie van windparken. En zo samen de energietransitie op een sociaal duurzame manier mogelijk maken. 

Waardevolle inzichten voor omwonenden, ontwikkelaars, exploitanten en overheden

De interactieve app Geluidsverwachting.nl geeft omwonenden een hyperlokaal weerbericht voor het geluid en de slagschaduw van windturbines. Ook toont de app hoe windturbinegeluid zich verhoudt tot omgevingsgeluid. De omwonenden kunnen op ieder moment van de dag via de app doorgeven hoe zij dat geluid beleven. Daarnaast laat de app zien hoeveel elektriciteit er wordt opgewekt. 
Met de feedback van omwonenden brengen we de hinderbeleving in beeld en verzamelen we meer kennis over de invloed van het omgevingsgeluid en de meteorologische omstandigheden op de hinderbeleving. Deze kennis is waardevol bij de ontwikkeling van windparken en de communicatie rondom windparken. Bovendien kan met de feedback het effect van eventuele maatregelen worden geoptimaliseerd en gemonitord. Lees ook de interviews met Erik Koppen in Milieumagazine en Susanova.

Geluid en beleving

De beleving van geluid verschilt per persoon. Naast het niveau spelen onder meer het karakter van het geluid, de onvoorspelbaarheid van het geluid, de zichtbaarheid van de turbines en de houding ten opzichte van duurzame energie een belangrijke rol. Maar ook in hoeverre de omwonenden bij de ontwikkeling van een windpark betrokken zijn en zich gehoord voelen.
Het geluid van windturbines is sterk afhankelijk van het weer. Dat geldt voor de geluidsproductie maar ook voor de overdracht van het geluid. Dat door ons veranderlijke Nederlandse weer het geluid zich voor omwonenden onvoorspelbaar gedraagt wordt als extra hinderlijk ervaren. Ook het achtergrondgeluid in het gebied bepaalt hoe de omwonenden het geluid van de windturbines beleven. 
De app Geluidsverwachting.nl speelt in op factoren die belangrijk zijn in de hinderbeleving. Ervaring leert dat omwonenden zich minder snel zorgen maken en  zich minder snel gehinderd voelen als ze weten wat ze kunnen verwachten. Als ze begrijpen waarom het geluid op bepaalde momenten beter hoorbaar is en ze eventuele overlast eenvoudig kunnen melden. Transparante communicatie draagt bij aan meer onderling begrip en vertrouwen. Door het monitoren van de hinderbeleving krijgen immers niet alleen omwonenden, maar ook ontwikkelaars, exploitanten en overheden beter inzicht.

De best mogelijke verwachtingen

De app geeft omwonenden inzicht in het geluid en de slagschaduw ter plaatse van hun eigen woning. De verwachtingen zijn gebaseerd op geavanceerde geluids- en slagschaduwmodellen, rekening houdend met de specifieke karakteristieken van de windturbines en de omgeving. Deze berekeningen worden gedreven door actuele, hoge resolutie weersverwachtingen van Infoplaza, het bedrijf achter Weerplaza en Buienalarm. Ook laat de app zien hoe het geluidsniveau zich verhoudt tot de overige geluidsbronnen in de omgeving, zoals bijvoorbeeld een snelweg. 
In de praktijk beproefd

Innogy Windpower Netherlands B.V. herkent de toegevoegde waarde van de app en heeft meegewerkt aan een pilotproject om de applicatie met omwonenden van een bestaand windpark te testen. Voor de pilot van eind 2017 t/m eind 2018 zijn alle omwonenden binnen een straal van circa 1,5 kilometer van het Brabantse windpark Kattenberg-Reedijk van innogy benaderd. Dit windpark ligt in de gemeenten Oisterwijk en Oirschot aan de snelweg A58 tussen Tilburg en Eindhoven. 
Uit het pilotproject blijkt dat het windturbinegeluid vaak werd overheerst door de aanwezige snelweg. Een waardevolle bevinding. Het doorgegeven hinderniveau was opvallend laag en diverse omwonenden waren onder de indruk van hoeveel energie de windturbines produceerden. Een mooi voorbeeld hoe de verwachte negatieve ervaring uitbleef en plaats maakte voor een positievere gedachte omtrent windturbines. Innogy zet de ontwikkeling graag door en gaat de app inzetten bij windpark Karolinapolder in de gemeente Steenbergen.

Award voor de leefomgeving

In november 2019 is de ontwikkeling van de app Geluidsverwachting.nl beloond met de Award voor Leefomgeving. Klik hier voor meer informatie en het jury-oordeel.

 

De app Geluidsverwachting.nl is nu in de Google Play Store en de App Store beschikbaar:


  Download on Google Play

 

 


  Download on App Store

  

Resultaten

MEER

inzicht voor exploitanten, omwonenden en gemeenten

MINDER

hinder voor omwonenden

GOED

nabuurschap door informeren en betrekken omwonenden

Vragen over dit project

Erik Koppen

Senior adviseur geluid en windenergie +31 (0)6 2706 2060 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.