• Services: Landschapsarchitectuur, Strategisch milieuadvies, Planvorming, milieueffectstudies en natuur
  • Sectoren: Gemeenten, Power

Geluidsverwachting.nl: real-time inzicht in geluidshinder van bestaande en toekomstige windparken

Nederland - Bij de ontwikkeling van windparken maken omwonenden zich vaak zorgen over geluidshinder. De app geluidsverwachting.nl geeft omwonenden inzicht in hoe het geluid van windturbines zich gedraagt en welk geluidsniveau zij kunnen verwachten. Hiermee voelen omwonenden zich minder gehinderd, meer betrokken en kunnen de ontwikkeling en exploitatie van windparken beter accepteren.

MEER

inzicht voor exploitanten, omwonenden en gemeenten

MINDER

hinder voor omwonenden

Unieke app biedt waardevolle inzichten voor omwonenden, gemeenten en exploitanten

Als onderdeel van de energietransitie komen er steeds meer windparken. Een belangrijk nadelig aspect bij de ontwikkeling hiervan, is overlast door geluid. Geluidshinder is een complex samenspel van factoren. De hoogte van het geluidsniveau, het karakter van het geluid en de geluidsgevoeligheid van de individuele persoon bepalen niet alleen of er hinder optreedt. Ook de zichtbaarheid van windturbines, de (on)voorspelbaarheid van het geluid, de bezorgdheid van mensen en de houding tegenover windenergie bepalen of omwonenden hinder ondervinden. 

Geluid windturbines voorspellen

Het geluid van windturbines is sterk afhankelijk van het weer. Dat geldt niet alleen voor de productie van het geluid, maar ook voor de overdracht naar de omgeving. Voor omwonenden is het geluid onvoorspelbaar. Dat wordt als extra hinderlijk ervaren. Vanuit de gedachte dat omwonenden minder hinder ervaren als ze meer inzicht hebben in hoe het geluid van windturbines zich gedraagt, heeft Arcadis de applicatie Geluidsverwachting.nl ontwikkeld. 

App Geluidsverwachting.nl

De app Geluidsverwachting.nl biedt omwonenden een korte termijn verwachting van het geluidsniveau voor hun eigen woning. Zij kunnen eenvoudig zien wat het verwachte geluidsniveau is. De app zet daarnaast het geluidsniveau in verhouding ten opzichte van overige geluidsbronnen in de buurt, zoals bijvoorbeeld een snelweg. 
Ook kunnen de omwonenden met de app eenvoudig doorgeven hoe zij het geluid ervaren en zien hoeveel elektriciteit er wordt opgewekt.
Met de feedbackoptie van de applicatie kunnen we  de hinderbeleving in beeld brengen en vergaren we meer kennis over de invloed van het omgevingsgeluid en de meteorologische omstandigheden op de hinderbeleving. Deze kennis draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe windparken en kan de hinder van bestaande windparken verminderen. 

Pilot windpark Kattenberg - Reedijk

Innogy Windpower Netherlands B.V. herkent de toegevoegde waarde van de app en heeft geholpen om de applicatie te ontwikkelen en uit te testen. Voor de pilot zijn alle omwonenden binnen een straal van circa 1,5 kilometer van het windpark Kattenberg-Reedijk van innogy benaderd. Dit windpark ligt in de gemeenten Oisterwijk en Oirschot aan de snelweg A58 tussen Tilburg en Eindhoven. 
De ontwikkeling van de app en het betrekken van de omgeving, is door omwonenden als positief ervaren. De inzet van de applicatie heeft duidelijk gemaakt dat het achtergrondgeluid in een gebied een belangrijke rol speelt bij hoe men windturbinegeluid ervaart. Uit de feedback blijkt dat de omwonenden van het windpark niet of nauwelijks hinder ondervinden. Het is verrassend dat gedurende de pilotperiode van eind december 2017 t/m eind juni 2018 er geen enkele keer ernstige hinder is gemeld. Omwonenden geven aan dat het windturbinegeluid meestal wordt overheerst door het aanwezige achtergrondgeluid van de snelweg A58. Dit is in lijn met de verwachtingen zoals gedurende de pilotperiode zijn gepresenteerd.

Bestaande en nieuwe windparken

Geluidsverwachting.nl is ontwikkeld voor bestaande windparken. Door de geluidsverwachting voor een te ontwikkelen windpark te simuleren, kunnen toekomstige omwonenden meer inzicht hierin verkrijgen. De feedback van omwonenden geeft dan inzicht in de eventuele hinder van bestaande geluidbronnen.

Live demo

Een live demo van de geluidsverwachtingen is te zien op https://demo.geluidsverwachting.nl 
Noot: Werkt niet met Internet Explorer 11, dus gebruik een andere browser.
Binnenkort als native app beschikbaar in de App Store/Google Play.Resultaten

MEER

inzicht voor exploitanten, omwonenden en gemeenten

MINDER

hinder voor omwonenden

GOED

nabuurschap door informeren en betrekken omwonenden

Vragen over dit project

Erik Koppen

Senior adviseur geluid en windenergie +31 (0)6 2706 2060 Stel mij een vraag