• Services: Digital Innovation, Landschapsarchitectuur, Strategisch milieuadvies, Planvorming, milieueffectstudies en natuur, Kwaliteit milieu en leefomgeving, Duurzame Gebiedsontwikkeling, Architectuur
  • Sectoren: Gemeenten, Power, Publieke Sector, Water

Geluidsverwachting.nl: Inzicht in het geluid en de geluidsbeleving rondom windturbines

Nederland - Bij de ontwikkeling van windparken maken omwonenden zich vaak zorgen over geluidshinder. De onzekerheid over de mogelijke hinder en het gevoel geen controle te hebben over de situatie zorgt voor weerstand bij de bewoners. De app geluidsverwachting.nl geeft omwonenden inzicht in hoe het geluid van windturbines zich gedraagt en welk geluidsniveau zij kunnen verwachten. Hiermee voelen omwonenden zich minder gehinderd, meer betrokken en kunnen de ontwikkeling en exploitatie van windparken beter accepteren.

MEER

inzicht voor exploitanten, omwonenden en gemeenten

MINDER

hinder voor omwonenden

Unieke app biedt waardevolle inzichten voor omwonenden, gemeenten en exploitanten

Unieke app biedt waardevolle inzichten voor omwonenden, gemeenten en exploitanten

Als onderdeel van de energietransitie komen er steeds meer windparken. Een belangrijk nadelig aspect bij de ontwikkeling hiervan, is overlast door geluid. Geluidshinder is een complex samenspel van factoren. De hoogte van het geluidsniveau, het karakter van het geluid en de geluidsgevoeligheid van de individuele persoon bepalen niet alleen of er hinder optreedt. Ook de zichtbaarheid van windturbines, de (on)voorspelbaarheid van het geluid, de bezorgdheid van mensen en de houding tegenover windenergie bepalen of omwonenden hinder ondervinden. 

Geluid windturbines voorspellen

Het geluid van windturbines is sterk afhankelijk van het weer. Dat geldt niet alleen voor de productie van het geluid, maar ook voor de overdracht naar de omgeving.Ons veranderlijke Nederlandse weer draagt bij aan de richting, de reikwijdte en de sterkte van het geluid. Juist de onvoorspelbaarheid van het geluid wordt als extra hinderlijk ervaren. Vanuit de gedachte dat omwonenden minder hinder ervaren als ze meer inzicht hebben in hoe het geluid van windturbines zich gedraagt en ze de mogelijkheid hebben om feedback te geven, heeft Arcadis de applicatie Geluidsverwachting.nl ontwikkeld. De app maakt gebruik van geavanceerde geluidsberekeningen gedreven door hoge resolutie weersverwachtingen van Infoplaza, het bedrijf achter Weerplaza en Buienalarm.

App Geluidsverwachting.nl

De app Geluidsverwachting.nl biedt omwonenden een korte termijn verwachting van het geluidsniveau voor hun eigen woning. Zij kunnen eenvoudig zien wat het verwachte geluidsniveau is. De app zet daarnaast het geluidsniveau in verhouding tot de overige geluidsbronnen in de buurt, zoals bijvoorbeeld een snelweg. 
Ook kunnen de omwonenden met de app eenvoudig doorgeven hoe zij het geluid ervaren en zien hoeveel elektriciteit er wordt opgewekt.
Met de feedbackoptie van de applicatie kunnen we de hinderbeleving in beeld brengen en vergaren we meer kennis over de invloed van het omgevingsgeluid en de meteorologische omstandigheden op de hinderbeleving. Deze kennis draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe windparken en kan de hinder van bestaande windparken verminderen.  Lees ook het interview met Erik Koppen in Milieumagazine.


Pilot windpark Kattenberg - Reedijk

Innogy Windpower Netherlands B.V. herkent de toegevoegde waarde van de app en heeft geholpen om de applicatie te ontwikkelen en uit te testen. Voor de pilot zijn alle omwonenden binnen een straal van circa 1,5 kilometer van het windpark Kattenberg-Reedijk van innogy benaderd. Dit windpark ligt in de gemeenten Oisterwijk en Oirschot aan de snelweg A58 tussen Tilburg en Eindhoven. 
De ontwikkeling van de app en het betrekken van de omgeving, is door omwonenden als positief ervaren. De inzet van de applicatie heeft duidelijk gemaakt dat het achtergrondgeluid in een gebied een belangrijke rol speelt bij hoe men windturbinegeluid ervaart. Uit de feedback blijkt dat de omwonenden van het windpark niet of nauwelijks hinder ondervinden. Het is verrassend dat gedurende de pilotperiode van eind december 2017 t/m december 2018 er geen enkele keer ernstige hinder is gemeld. Omwonenden geven aan dat het windturbinegeluid meestal wordt overheerst door het aanwezige achtergrondgeluid van de snelweg A58. Dit is in lijn met de verwachtingen zoals gedurende de pilotperiode zijn gepresenteerd.

Bestaande en nieuwe windparken

Geluidsverwachting.nl is ontwikkeld voor bestaande windparken. De applicatie is ook goed bruikbaar om omwonenden meer inzicht te geven in het geluid van nieuw te ontwikkelen windparken. Nog belangrijker echter is dat geluidsverwachting.nl nieuwe inzichten creëert. Dit geeft toekomstige buren van windparken een beter beeld hoe het geluid rondom windparken wordt beleefd. Anderzijds kunnen overheden en ontwikkelaars bij de ontwikkeling van nieuwe windturbines met deze inzichten rekening houden. Zo blijkt bijvoorbeeld uit het pilotproject van het Brabantse windpark langs de A58 dat het geluid van de windturbines in belangrijke mate wordt gemaskeerd door het geluid van de snelweg.

Slagschaduwverwachtingen

 

In juni 2019 is de app uitgebreid met korte termijn slagschaduwverwachtingen. De app laat zien of er op een bepaald adres de komende 48 uur slagschaduw kan optreden, en zo ja, binnen welke tijdspanne

Live

De app Geluidsverwachting.nl is nu in de Google Play Store en de App Store beschikbaar:


  Download on Google Play

 

 


  Download on App Store

  Resultaten

MEER

inzicht voor exploitanten, omwonenden en gemeenten

MINDER

hinder voor omwonenden

GOED

nabuurschap door informeren en betrekken omwonenden

Vragen over dit project

Erik Koppen

Senior adviseur geluid en windenergie +31 (0)6 2706 2060 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.