• Services: Water Oplossingen, Industrieel water
  • Sectoren: Chemie en Life Science, Productie en Industrie

Geen zorgen over waterzuivering – focus op Agrochemie

Nederland, Europa - Gedegen kennis van de verwerking van industrieel afvalwater en van milieuvergunningen zorgden ervoor dat de waterzuiveringsinstallatie van een agrochemie-bedrijf in Rotterdam voldeed aan alle eisen. Daardoor kon het bedrijf zich richten op de core business, met de zekerheid van een License to Operate voor afvalwaterlozing. Dankzij de ondersteuning van onze specialisten kon het bedrijf zich concentreren op datgene waar het goed in is: de ontwikkeling en productie van agrochemicaliën ten behoeve van gewasbescherming.

Capaciteit

Vrijkomende capaciteit voor kernactiviteiten

Voldoet

Waterzuiveringsinstallatie die voldoet een License to Operate

Bedrijf kon zich richten op de core business, met de zekerheid van een License to Operate voor afvalwaterlozing.

Het bedrijf is een vestiging van een toonaangevende multinational in de mondiale top vijf van de Agrochemie sector. Het bedrijf produceert al jaren fungiciden in bulk; sinds enkele jaren wordt daarnaast een grote verscheidenheid aan vloeibare agrochemicaliën geproduceerd in kleine volumes. Hiervoor is een nieuwe fabriek op hun terrein gebouwd. De afvalwaterstromen van de gehele locatie worden verwerkt in een waterzuiveringsinstallatie op het bedrijfsterrein zelf. De zuivering presteert stabiel en de lozing voldoet aan de daaraan gestelde normen. De nieuwe productiefaciliteit leidt tot de introductie van een groot aantal verschillende, nieuwe componenten op de locatie. Hiervoor waren een wijziging in de lozingsvergunning plus aanvullende zuiveringsmaatregelen en testfaciliteiten noodzakelijk. Arcadis heeft enkele jaren als vertrouwd adviseur op het gebied van verwerken van afvalwaterstromen en vergunningen met het bedrijf samengewerkt. Door onze diensten op dit gebied kreeg het bedrijf de ruimte zich volledig te richten op zijn primaire doelstelling: een bijdrage leveren aan de huidige en toekomstige voedselvoorziening.

Wij hebben het bedrijf gedurende enkele jaren ondersteund met:

  • Diepe kennis van de verwerking van industrieel afvalwater met als doel storingen in de waterzuivering te voorkomen, die hadden kunnen ontstaan als gevolg van wisselingen in afvalwateraanbod en -samenstelling.
  • Optimaliseren van de verwerking zodat de locatie toekomstbestendig kan blijven opereren (bijv. bij de introductie van nieuwe componenten).
  • Bijdragen aan het schrijven van de nieuwe vergunning voor het lozen van afvalwater, met als gevolg een probleemloos vergunningsproces en een goede en open relatie met het bevoegd gezag.
  • Onderzoeken van mogelijke verwerkingsopties voor het nieuwe afvalwater afkomstig uit de nieuwe fabriek.
  • Communicatie tussen het bedrijf en het bevoegd gezag.
  • Inschatten van de doelmatigheid van de zuiveringsinstallatie voor de verwerking van nieuwe stoffen (ABM, absorptie- en afbreekbaarheidstests)


Resultaten

Capaciteit

Vrijkomende capaciteit voor kernactiviteiten

Voldoet

Waterzuiveringsinstallatie die voldoet een License to Operate

Soepel

vergunningstraject voor het nieuwe productieproces

Vragen over dit project

Aleksandar (Sasha) Vlaski

Project Manager & Expert Waterbehandeling +31 (0)6 5064 8445 Stel mij een vraag

Toon Boonekamp

Senior Consultant Watertechnologie & Energie +31 (0)6 1134 8372 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.