• Services: Duurzame Stedelijke Ontwikkeling, Duurzame Gebiedsontwikkeling, Planvorming, milieueffectstudies en natuur
  • Sectoren: Publieke Sector, Gemeenten

Gebiedsontwikkeling Crailo

Noord-Holland, Nederland - Crailo gaat ingrijpend veranderen. Van afgesloten legerplaats naar een open, toegankelijk gebied. De gemeenten Gooise Meren, Laren en Hilversum ontwikkelen dit gebied waarin woningbouw, bedrijvigheid en natuurbeleving integraal samengaan met volop ruimte voor ideeën en ambities.

500

woningen

5

ha bedrijven

Van defensieterrein naar unieke leefplek in het Gooi

Het stedenbouwkundig- en landschapsplan voor buurtschap Crailo bestaat uit drie verschillende gebieden en biedt ruimte aan 500 woningen, 5 hectare bedrijvigheid én de mogelijkheid voor maximaal extra 90 woningen. Crailo krijgt met 17 woningen per hectare een lage bebouwingsdichtheid. De bebouwing ligt geclusterd in het landschappelijke heidehart van het buurtschap. Er komen relatief veel appartementen en het landschap krijgt prioriteit in het gebied.

Hoofdelementen 

De drie verschillende gebieden krijgen ieder een eigen karakter en identiteit. ‘Het Kolonel Palmensemble’ vormt het historisch hart van het gebied. Dit voormalige exercitieterrein wordt de plek om elkaar te treffen. Het gebied behoudt een campusachtige opzet met de bestaande gebouwen en nieuwbouw. ‘Het Heidehart’ is het landschappelijke zwaartepunt in het gebied. In dit gebied ligt een aantal clusters van woningen die goed aansluiten op de natuur van de Bussummerheide. 

‘Op Zuid’, biedt ruimte aan bedrijven en woningen. Een multifunctionele en circulaire ecowal vormt hier de overgang tussen de bedrijvigheid en het Goois Natuur Reservaat. 

Duurzaamheid

Buurtschap Crailo heeft de ambitie om meer energie op te wekken dan zij gebruikt. Tijdens het ontwerpproces is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt geweest. Om duurzaamheid concreet te maken in de plannen is de focus gelegd op identiteit, biodiversiteit, mobiliteit en energie. Dit zie je terug in de drie karakteristieke deelgebieden en de buurthubs. De ecowal krijgt een dak met zonnepanelen en is een essentieel element voor het behalen van de ambities op energiegebied.

Smart Mobility

Het plan bevat buurthubs en een poortgebouw waar mensen elkaar ontmoeten en mobiliteit delen. Hier is plek voor bijvoorbeeld elektrische deelauto’s, deel(bak)fietsen en een pakketbezorgpunt. De nieuwe Laan van Crailo is voor gebruik van langzaam verkeer, verbindt de deelgebieden met elkaar en is een noodzakelijke passage voor de dieren. 

Team C

Buurtschap Crailo is nu nog een droom. Om deze droom waar te maken, laat Team C zien hoe de ambities vertaald worden in een verleidelijk ruimtelijk beeld en wenkend perspectief. Team C is een samenwerkingsverband tussen Arcadis, SVP Stedenbouw en architectuur, Okra, en BV Gebiedscommunicatie en maakte het stedenbouwkundig–, landschaps- en beeldkwaliteitsplan. Met de MER en het bestemmingsplan verankerde zij de ambities juridisch en planologisch tot een flexibel kader voor de hele termijn van de planontwikkeling. Alle producten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en tegelijkertijd opgesteld waarbij tijdens het hele proces rekening is gehouden met participatie en duurzaamheid. 


Kijk ook naar deze filmpjes:

Filmpje ‘Crailo, buurtschap in de natuur’

Filmpje ‘Crailo, unieke leefplek met een groen hart in het Gooi’

 

Buurtschap Crailo: unieke leefplek met een groen hart
In het Kazernekwartier worden wonen, werken en voorzieningen gemengd
Het Heidebalkon heeft uitzicht over de heide
De voormalige appelplaats vormt straks het levendige hart van Buurtschap Crailo
Team C vertaalt de droom in een verleidelijk ruimtelijk beeld en wenkend perspectief

Resultaten

500

woningen

5

ha bedrijven

34

ha gebied

Vragen over dit project

Johan van Damme

Senior adviseur Gebiedsontwikkeling +31 (0)6 2706 2291 Stel mij een vraag

Mark Binnenpoorte

Senior projectleider stedelijke ontwikkeling +31 (0)6 4664 7230 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.