• Services: Kostenbeheer, Planning van levenscycluskosten, Cost Management, Strategie Advies, Asset management, Asset Management, Digital Innovation, Advanced Analytics
  • Sectoren: Publieke Sector, Onderwijs, Gemeenten, Provincies

Duurzame scholen in Almere

Almere - De Almeerse Scholen Groep (ASG) heeft een hoge ambities tot het verder verduurzamen van hun 50 schoolgebouwen. Zij wil dat de basisscholen binnen 12 jaar op het niveau van Frisse Scholen klasse B komen. Met de online applicatie van de Duurzame beslisboom maakt ASG een eerste, globale verkenning van mogelijke duurzaamheidsmaatregelen en kan zij verder in het verduurzamen van haar vastgoedportefeuille.

23.000

leerlingen en personeel

50

scholen

Duurzame Beslisboom helpt bij het opzetten van duurzaamheidsmaatregelen

De ASG heeft 40 basisscholen, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en 8 middelbare scholen. Net als bij veel andere scholen staat verduurzaming bij het schoolbestuur op de agenda. De belangrijkste reden om de scholen te verduurzamen, is dat het bestuur van ASG op een verantwoorde wijze wil omgaan met energie en grondstoffen. Zij ondervindt steun bij het landelijk beleid (klimaatakkoord) en bij de lokale doelstellingen van de gemeente Almere. Almere zet namelijk sterk in op het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Het ASG ziet zichzelf als een rolmodel binnen de provincie om het voortouw te nemen in de energietransitie en dit ook de leerlingen bij te brengen.

Daarnaast heeft het schoolbestuur de verbetering van het binnenklimaat en de gezondheid van leerlingen en docenten hoog in het vaandel staan om zodoende de kwaliteit van onderwijs te garanderen. Op veel scholen kan het binnenklimaat beter. Onderzoek toont aan dat de leerprestaties kan verbeteren en het ziekteverzuim verminderen.

De gemiddelde leeftijd van de schoolgebouwen telt ook mee bij verduurzaming. Bij de ASG is het schoolgebouw gemiddeld 30 tot 40 jaar oud. Dit vraagt om aanpassingen, waarbij de duurzaamheid min of meer vanzelf aan de orde komt.

Optimale investering per individueel gebouw door integrale duurzaamheidsscan
Ambities energie en gezondheid van totale portefeuille als basis voor investeringssom en terugverdientijd
Neutrale afweging keuzeboom en oplossing voor stakeholder en belanghebbenden
Vervolgaanpak voor realistische besparing op electriciteit en gas

Duurzame beslisboom

Om de duurzaamheidsambities concreet in te vullen, zoekt het bestuur naar de juiste, best renderende maatregelen binnen het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en welke stappen zij in haar aanpak het best kan zetten. ASG krijgt ondersteuning van Arcadis met de tool Duurzame beslisboom. Uit de tool komt een duurzaamheidsplan dat is gebaseerd op het MJOP en bevat financieringsmogelijkheden en het integrale huisvesting Plan (IHP) voor de komende 30 jaar. Daarbij zijn de ambities onderbouwd met concrete scenario’s en zijn er prioriteiten gesteld voor kosten, kwaliteit en terugverdientijden.

Bij de uitwerking is goed gekeken naar de investeringen tegenover de opbrengsten. Dus wie betaalt en bij wie komt het rendement uiteindelijk terecht. De gehele onderbouwing van investering past op één A4 wat zorgt voor een helder overzicht.

 

Resultaten

23.000

leerlingen en personeel

50

scholen

200.000

m2 BVO

Vragen over dit project

Wouter Huurman

Programmaleider Circulaire Economie +31 (0)6 1129 4510 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.