• Services: Strategie Advies
  • Sectoren: Onderwijs, Publieke Sector

Duurzaamheid in DNA van Universiteit Maastricht verankerd

Maastricht University - Universiteit Maastricht wil in 2030 een duurzame universiteit zijn. De focus hierbij ligt op ‘multiple shared value creation’. De universiteit is ambitieus en wil met haar onderwijs en onderzoek voorop lopen en met haar bedrijfsvoering de gangbare normen volgen.

16.000

studenten

WELL

Building Standard

Duurzaam denken en ondernemen meegeven aan alle medewerkers en studenten

Samen met de universiteit is visie en beleid opgesteld voor Duurzaam UM. De UM wil duurzaam denken en ondernemen meegeven aan alle medewerkers en studenten, zodat zij het kunnen doorgeven. Als basis hiervoor is gestart met een reflectie, waarna vervolgens wensen en ideeën zijn opgehaald in meer dan 40 interviews bij studenten en medewerkers.

Draagvlak

Met dit gedragen beleid is de basis gelegd voor het opstellen van een programma (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kosten) én het benoemen van enthousiaste boegbeelden. Een duurzame ambitie vertalen naar een programma is één stap. Het verankeren hiervan in het DNA van een organisatie is een volgende uitdaging. Om deze lastige stap te zetten en draagvlak te creëren, is het programma ondersteund met een uitdagende duurzaamheidscompetitie tussen teams. Deze competitie maakt de deelnemers bewust van hun houding en gedrag en geven een duurzaam UM daarmee de juiste inhoud en waarde.

Tapijnkazerne WELL Building Standard

De universiteit heeft behoorlijke stappen gemaakt om haar ambitie op het gebied van duurzaamheid te behalen. Zo heeft zij bij de herontwikkeling van de Tapijnkazerne onderzoek en onderwijs gekoppeld aan de bedrijfsvoering. Er is volop aandacht voor welzijn en gezondheid van de mensen die er gaan werken en studeren. UM voert hiermee wereldwijd de grootste pilot voor kennisinstituten van de WELL Building Standard.


Bekijk ook persbericht over afronding Green impact.


Resultaten

16.000

studenten

WELL

Building Standard

Vragen over dit project

Fennet van de Wetering

Sectorleider Rijksoverheid & ZBO’s +31 (0)6 4630 1170 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.