• Services: Architectonisch ontwerp, Landschapsarchitectuur, Architectuur
  • Sectoren: Rijkswaterstaat, Gemeenten, Publieke Sector

De Slufter

Maasvlakte - De Slufter is een groot depot voor verontreinigd baggerspecie in het zuidwestelijk deel van de Maasvlakte. Rijkswaterstaat en het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam hebben op de ringdijk een kantoorgebouw annex informatiecentrum dat ook de Slufter heet. Het gebouw dient als directiekantoor voor de beheerders van het slufterdepot. Daarnaast vinden in het gebouw presentaties plaats zoals over de Slufter, de Tweede Maasvlakte en tegenwoordig onder andere over het windpark Slufterdam.

Directiekantoor gecombineerd met een infocentrum

Met het oog op veiligheid en vertrouwelijkheid is het directiekantoor voor de beheerders van het slufterdepot op de Rotterdamse Maasvlakte gescheiden van een infocentrum voor de vele jaarlijkse bezoekers uit binnen- en buitenland. 

Monoliet object

Het gebouw heeft een kantoorfunctie én een bijeenkomstfunctie gekregen met daartussen een duidelijke scheiding. Het gebouw is volledig opgetrokken uit ter plekke gestort beton. De dragende betonnen schil heeft een ‘zwevend’ geïsoleerd binnenwerk waardoor de constructie als het ware is omgedraaid. De betonschil beschermt het gebouw tegen extreme milieuomstandigheden zoals zout en zand en zorgt tegelijk voor een robuust uiterlijk. Het schuine dak en het golvende publieksbalkon bestaat uit beton, zonder dakbedekking als waterkerende afwerking. Dit geeft een maximaal beeld van een ‘monoliet object’.

Landschappelijke inpassing

Door te kiezen voor een meerlaags gebouw is deze vanaf de hoofdtoegangsroute beter zichtbaar. Ook het overzicht van binnenuit het gebouw op haar omgeving is hierdoor beter. Door het nog iets verder op te tillen is de mogelijkheid gecreëerd om onder het gebouw te parkeren in een beschutte maar open conditie. De lamellen op de gevel verhinderen dat geparkeerde auto’s door stuivend zand beschadigd raken. Ze verwijzen naar de houten staken op het strand die fungeren als windbrekers voor het zand. De lamellen aan zeezijde doen tevens dienst als terreinhek. Terreingrens en gebouwgevel vallen hier letterlijk samen.

Praktische indeling 

Op de begane grond bevinden zich de parkeerplekken achter een afsluitbare poort met daarnaast de technische ruimtes en de was- en kleedruimtes voor de medewerkers. Hier is ook de dienstingang. Op de eerste verdieping bevindt zich de hoofdentree met ontvangstbalie, daarachter het kantoordeel met kantine, keuken en zeebalkon. Op de tweede verdieping bevindt zich het infocentrum en een getrapt oplopend filmzaaltje, eindigend in een hellingbaan naar de koffiecorner op de derde verdieping. Ook op deze derde verdieping is een grote algemene vergaderzaal. Door een afgeschermde ‘sluis’ tussen kantoor- en het publieksdeel kennen deze ruimten een hoge mate van flexibiliteit.  

Gevel en dak

De kantoren en kantine zijn gesitueerd aan een bescheiden buitenruimte in de vorm van een inpandig balkon aan de zeezijde van het gebouw. Hier is de dubbelhoge gevelpui zodanig naar binnen geplaatst dat het dakoverstek fungeert als natuurlijke zonwering. 
Het golvende publieksbalkon aan de oostzijde verwijst naar de glooiende duinen; doordat de ‘golf’ meerdere verdiepingen verbindt, fungeert het balkon tevens als vluchtroute buitenom. De extreme klimaatomstandigheden met veel wind, zout en zand hebben geleid tot een volledig schoonbetonnen gebouw, waardoor het nog meer tot zijn recht komt.

Rondom de Slufter staan de windmolens van windpark Slufterdam van Eneco en Vattenfall. Bekijk hieronder het filmpje waarbij de Slufter als uitvalsbasis ook in beeld wordt gebracht.


Volledig opgetrokken uit ter plekke gestort beton
Uitzicht op de omgeving
Golvend publieksbalkon verwijst naar de glooiende duinen
Spiltrap naar informatiecentrum
Uitzicht van binnenuit op de omgeving

Romdom de Slufter (Noordzeeboulevard 501) staan de windmolens van windpark Slufterdam van Eneco en Vattenfall.

Bekijk hieronder het filmpje waarbij de Slufter als uitvalsbasis ook in beeld wordt gebracht.

 Vragen over dit project

Pros ten Hove

Senior Architect +31 (0)6 2706 2015 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.