• Services: Master Planning, Programma- en projectmanagement, Kwaliteit milieu en leefomgeving, Strategie Advies
  • Sectoren: Publieke Sector, Financiële Instellingen, Productie en Industrie

De kracht van Groningen

Groningen - Een groot deel van de provincie Groningen krijgt de komende jaren te maken met bevolkingskrimp en vergrijzing. Daarbij wordt Groningen regelmatig geconfronteerd met de aardbevings-problematiek. Deze onzekerheden bieden ook kansen en mogelijkheden. Met een sociaal economische visie anticipeert provincie Groningen op sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Unieke kansen dienen zich aan om Groningen op een blijvend slimme, flexibele en duurzame wijze in te richten.

86%

Groningers gelukkig

584.000

Groningers

Sociaal-maatschappelijke en economische perspectieven voor 2025

Als lokaal betrokken partner voelen de vier Groningse Rabobanken zich (mede-) verantwoordelijk voor een gezonde leef- en werkomgeving van haar klanten. 
Welke ontwikkelingen zien we op ons afkomen en wat zijn de sterke en minder sterke kenmerken van Groningen? En vooral: hoe kunnen we samen met alle inwoners, ondernemers en overheden een beweging in gang zetten om de regionale economie en samenleving structureel te versterken? Om die vragen te beantwoorden heeft Arcadis voor de Rabobank een sociaal-economische visie ontwikkeld. 

Met de coöperatie als verbindende kracht initieert de Rabobank het ontwikkelen en uitdragen van een werkend toekomstperspectief voor Groningen in het jaar 2025. Deze visie moet vertrouwen geven aan de bewoners en samen met hen een effectieve beweging op gang brengen voor een duurzame regio.

Waardenstromenmodel

De sociaal-economische visie 2025 is opgesteld in een interactief proces met hulp van een waardenstromenmodel. Met de verkregen inzichten in de bestaande situatie en toekomstige trends en ontwikkelingen zijn realistische doelen vastgesteld en transitiepaden ontwikkeld. Door ook de huidige kenmerken van Groningen doeltreffend te verbinden met de toekomstige ontwikkelingen, ontstaan voor inwoners en organisaties nieuwe, goed onderbouwde perspectieven.  Nu volgt de taak om samen stappen te zetten om daar te komen. 

Meer informatie:

 Website de kracht van groningen: Perspectief Groningen 2025

86% van de ca. 584.000 Groningers gelukkig

Resultaten

86%

Groningers gelukkig

584.000

Groningers

Vragen over dit project

Arie Voorburg

Innovatie & Business Development +31 (0)6 2706 0749 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.