• Services: Bodemonderzoek en sanering, Realisatie met garantie, Kwaliteit milieu en leefomgeving
  • Sectoren: Aannemers, Projectontwikkelaars, Financiële Instellingen, Gemeenten, Publieke Sector

Bodemsanering Buiksloterham in Amsterdam

Amsterdam - Buiksloterham op de Noordelijke IJ-oever in Amsterdam was ooit een gebied waar veel (vervuilende) industrie aanwezig was. Nu wordt dit gebied getransformeerd tot een duurzame woon- en werkplek. Door een snelle en kostenefficiënte bodemsanering ondervinden de bouwactiviteiten geen hinder.

1.800

m3 bodem gesaneerd

75%

kostenreductie ten opzichte van oorspronkelijk geraamde kosten

Voormalig industrie gebied getransformeerd tot een duurzame woon- en werkplek

Nadat de opstallen zijn gesloopt en de bovengrond is gesaneerd, vindt er een bodemonderzoek plaats. Op één deellocatie zijn vluchtige chloorkoolwaterstoffen in het grondwater aangetroffen. Omdat de bouwactiviteiten zijn gepland, is een snelle aanpak van deze verontreiniging noodzakelijk. 

Op verzoek van De Alliantie Ontwikkeling stelt Arcadis een plan van aanpak op en start snel met de bodemsanering. Om tot een stabiele eindsituatie te komen, is een in-situ bodemsanering uitgevoerd. Daarvoor zijn in één maand tijd op 50 plaatsen in het verontreinigde gebied injecties uitgevoerd waarbij zowel natriumpersulfaat als natronloog is geïnjecteerd. De sanering is op tijd, volgens plan en binnen het budget opgeleverd. Hierdoor kunnen de door de opdrachtgever geplande bouwactiviteiten volgens planning starten.


Resultaten

1.800

m3 bodem gesaneerd

75%

kostenreductie ten opzichte van oorspronkelijk geraamde kosten

Vragen over dit project

Niels Slik

Manager In-Situ Remediation +31 (0)6 2706 2483 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.