• Services: Planvorming, milieueffectstudies en natuur, Landschapsarchitectuur, Strategisch milieuadvies

Een veilig en sterker elektriciteitsnet met respect voor mens en milieu

België en Engeland - Om de capaciteit van het energienet in West- en Oost-Vlaanderen uit te breiden, bouwt Elia een nieuwe hoogspanningslijn van 47 kilometer. Arcadis onderzocht de impact op mens en milieu, en zorgde voor een snelle aflevering van de nodige vergunningen.

47 km

nieuwe hoogspanningslijnen

35 km

van de lijnen gaan ondergronds

Voor hoogspanningsnetbeheerder Elia werkt Arcadis mee aan de versterking van het net tussen Zeebrugge en Zomergem, nabij Gent. Het project, “Stevin” genaamd, omvat de bouw van een dubbele hoogspanningslijn van 380 kV, die deels bovengronds en deels ondergronds zal lopen over een afstand van 47 kilometer. De verbinding zal de windenergie opgewekt op zee aan land brengen, en zo zorgen voor een betere elektriciteitsbevoorrading in België en West-Vlaanderen. Zo ondersteunt Stevin de verdere economische ontwikkeling van de haven van Zeebrugge. Verder kan het Belgische net dankzij de nieuwe verbinding onderzees worden verbonden met het Verenigd Koninkrijk. Dit is belangrijk voor een energiemarkt die steeds internationaler wordt, wat de energiebevoorrading van België ten goede komt.


Naast de hoogspanningsverbindingen zelf worden een nieuw hoogspanningsstation gebouwd en twee stations op de overgangen van ondergronds naar bovengronds. Arcadis zorgde voor de milieueffectenrapportering (plan-MER en project-MER), de landschapsstudie (met het oog op het beperken van de visuele impact) en de milieuvergunningen voor al deze ingrepen. De vergunningen werden behaald in 2014, waarna de uitvoering in april 2015 werd gestart. Het einde van de uitvoering is gepland op eind 2017.

Een aantal slimme maatregelen beperken de impact van de installaties op mens en milieu. Dankzij het hoogwaardige architecturale ontwerp van het station Stevin en de groenbuffers rondom de stations passen deze visueel goed in het landschap. Bovendien heeft Elia samen met Regionaal Landschap Meetjesland een fonds opgericht voor de aanplanting van extra groen. Omwonenden kunnen hier aanspraak op maken. Verder voorkomen geluidsmuren eventuele geluidshinder veroorzaakt door de stations. Maar ook de natuur wordt gespaard: er komen compensatiemaatregelen voor het kappen van bos en “draadslachtoffers” bij vogels worden vermeden door markeringen op de hoogspanningslijnen. 

Guy Van den Broeke, projectleider van Arcadis: “Arcadis werkt vaak samen met Elia, niet enkel voor milieustudies, maar ook voor elektriciteitsstudies of bijvoorbeeld voor de bouw van haar kantoor in Schaarbeek. Ook ditmaal was Elia tevreden met ons werk, en dan vooral de snelheid waarmee we de opdracht hebben uitgevoerd.”

Arianne Mertens, project manager voor Stevin bij Elia: “Arcadis heeft de vergunningsprocedure heel vlot rond gekregen. Dit komt omdat de experts de milieuvergunning heel goed hebben afgestemd op de stedenbouwkundige vergunning, en proactief overlegd hebben met de bevoegde overheden. Voor ons was het belangrijk dat de milieuvergunning snel werd afgehandeld, gezien het belang van dit project.”

Resultaten

47 km

nieuwe hoogspanningslijnen

35 km

van de lijnen gaan ondergronds

2 bomen

geplant per gekapte boom

Vragen over dit project

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.