• Kwaliteit milieu en leefomgeving

Strategisch milieuadvies

Bedrijfsactiviteiten brengen risico’s voor veiligheid, milieu en leefomgeving met zich mee. Wet- en regelgeving op dit gebied verandert continu. Organisaties worden uitgedaagd om hun verantwoordelijkheid te nemen en bij het realiseren van hun strategische doelstellingen, aantoonbaar te voldoen aan de eisen van de wetgever, controlerende instanties en stakeholders. Waar ligt voor uw organisatie het optimum tussen externe verplichtingen, stakeholder eisen en interne verwachtingen? En hoe geeft u daar vorm en inhoud aan, met een zo efficiënt mogelijke inzet van capaciteit en middelen?

Carsten Assmann

Hoofd Strategic Environmental Consultancy +31 (0)6 4674 0908 Stel mij een vraag
Strategische Umweltberatung

Beheersing van processen en risico’s is de sleutel van succes

Voor Arcadis houdt milieu- en veiligheidsadvies niet op bij het maken van een verbeterplan, studierapport of vergunningaanvraag. Wij adviseren organisaties in de hele asset life cycle. Zo denken we samen met de industrie,  de overheid en investeerders mee over bijvoorbeeld de vergroening van het asset portfolio, het verminderen van risico’s bij de aankoop van natuurlijke en gebouwde assets of bij het managen van bestaande assets. Elke vraag is anders. En krijgen we naast vragen over duurzaamheid en MVO bijvoorbeeld ook vragen over energie efficiëntie, het environmental and social governance beleid (ESG), milieuprestaties en veiligheid. Om projecten en verbeterprogramma’s tot een succes te brengen, voeren wij Due Diligence studies uit en zorgen wij voor financierbaarheid, haalbaarheid, kosteneffectiviteit en het bereiken van de milieuprestaties, rekening houdend met ruimtelijke inpasbaarheid, eisen uit wet- en regelgeving, belangen van omwonenden en benodigde maatregelen. Voor de beheersing van processen en risico’s bieden wij efficiënte data gedreven oplossingen, geven wij strategisch advies, voeren we milieu- en veiligheidsaudits uit,  zetten we milieubeheersystemen op en leveren we industrieel veiligheidsmanagement, procesmanagement en risicomanagement. Ongelukken, risico’s, incidenten en gevolgschade kunnen hierdoor tot het minimum worden beperkt. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ons advies loont voor uw organisatie, uw investering en uiteraard voor de levensduur van uw assets. Hierbij staat de mens altijd centraal.


Vragen over deze competentie

Carsten Assmann

Hoofd Strategic Environmental Consultancy +31 (0)6 4674 0908 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.